"Elektrik, alet, öteki taraf, bahar mevsimi, şenlik, sahra-yı azim, seyyahlar, asansörler,.." ifadeleri ne manaya geliyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alet ve elektrik: Vahyin hidayet nurunu temsil ediyor. Evet, vahyin hidayet nuru ile hadiselere bakılırsa her şeyin içyüzü ve sırrı anlaşılır. Sadece akılla hareket edilirse, her şey karanlık, her hadise anlaşılmaz olur.

Öteki taraf: Kâinata bakış iki türlüdür. Birisi iman ve hidayetin bakışı, diğeri ise felsefe ve küfrün bakışıdır. Burada geçen öteki taraf iman nuru ve bakışıdır.

Şenlik ve Bahar Mevsimi: Kâinata imanın nuruyla bakmanın güzelliklerini temsil eden bir teşbihtir. Meselâ, küfür nazarıyla bakıldığında kabir bir hiçlik kuyusudur, iman nuru ile bakıldığında ise ebedî âleme açılan bir pencere, cennet bahçelerinden bir bahçe ve ahiretin intizar salonudur.

Sahra-yı azim: Dünyadır. Boğucu bulut ise küfrün bakışıyla hadiselerin insanı ruhen ve kalben sıkması demektir. Zira kâfirin nazarında deniz, bulut, fırtına, sel, deprem gibi hadiseler düşmandır; imanın nazarında ise dost ve vazifesini yapan birer memurdur.

Seyyahlardan maksat; insanlardır. Evet, her insan dünyada bir misafir ve bir seyyahtır; hedefi ise ahirettir. Lakin bu seyyahların birçoğu aklına itimat edip vahyin terbiyesine girmediği için, dünya yolunda telef oluyorlar.

Asansör, zembil, uçak, otomobil gibi şeyler, insan fikrini istikamet ve hakka götüren âyet ve hadislere işaret ediyor. Her bir ayet ve hadis insanın fikrini alıp ötelere götürür, mücerred akıl ile ulaşılamayacak noktalara ulaştırır. Kâh sema tabakalarını gezdirir, kâh kabrin arkasına götürür, kâh cennet bahçelerinde gezdirir, kâh cehennemin dehşetli alevlerini gösterir.

"Baktım ki, o asansörler gibi nurani menziller her tarafta var. Hattâ iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki, şunlar Kur'ân'-ı Hakîmin âyetlerinin cilveleridir." (Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksat)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bu izahınızla kapalı olan hakikat inkişaf etti aydınlandı teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...