"صِرَاطَ الَّذٖينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّٖينَ ile işaret ettiği üç mesleği düşünürken…” Âyet ve üç meslekle ilgili bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu üç yolu beyan eden ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir:

"Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil." (Fatiha, 1/6, 7)

Sırat-ı müstakim denilen birinci yol, rızaya erdiren ve cennete götüren yoldur. Bu yol, bir başka ayet-i kerimede beyan edildiği gibi “nebilerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin” yoludur.

İnsanlar tuttukları yol itibariyle iki gruba ayrılırlar: Hidayet ehli ve dalalet ehli.

Hidayet ehli, istikamet yolunda gidenlerdir. Dalalet ehli ise, ikiye ayrılır. Birisi mağdub grubu yani Allah’ın gazabına uğrayanlar, diğeri ise dâllin grubu, yani sapıklar grubu.

Sorularla Risale sitemizde bu konuda sorulan bir suale verilen cevabın bir kısmını nakledelim:

“Mağdub ve dallin gruplarını kesin hatlarla birbirinden ayırmak çok zordur. Çünkü birçok insan, hem fikren, hem de ahlak yönünden yanlış yola sapmakla her iki grupta birden bulunurlar. Şu var ki, mağdup gurubunda sefahet, rezalet ve azgınlık; dallîn güruhunda ise yanlış fikirler ve batıl inançlar ön plandadır. Tefsir âlimleri, dallîn güruhuna Hristiyanları, mağdup grubuna ise Yahudileri misal verirler."

"Yahudiler Tevrat’ı tahrif ettikleri ve peygamberlerini öldürdükleri için, Allah’ın gazabına layık olmuşlardır. Hristiyanlar ise, teslis (üç ilâh) safsatasını kabul etmekle hakikatten sapmış, tevhit inancından ayrılmış ve dalalete düşmüşlerdir.” (DALALET)

Mağdub yolu, yani Allah’ın gadabına uğrayanların yolu ekseriyetle, ahlaksızlar ve zalimler olarak tefsir edilmekle birlikte, Üstadımız esbabperestleri, tabiata icat isnat edenleri bu yola dâhil etmekle, bu insanların ilahi gazaba daha fazla müstehak olduklarını nazara vermiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...