"En ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar." Halbuki ayette ''Kişi için ancak çalıştığı vardır.'' deniyor. Ne kadar çalışırsak, o nisbette nasibimizi bulmaz mıyız? Daha çok çalışan daha çok rızka kavuşmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çalışmak iktidar ile olur. İktidar ise rızık ile ters orantılıdır. Yani insan ne kadar muktedir olup çalışırsa çalışsın, rızık Allah’ın ihsanına bakıyor. Allah genellikle çalışana veriyor, ama şefkati gereği rızkı iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu olarak da tayin etmemiş.

Şayet rızık iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu olmuş olsa idi, acizler çaresizler özürlülerin yaşama şansı kalmazdı. Bu yüzden Allah rızkı iktidar ve çalışmanın mutlak bir sonucu yapmamış, meşietine bağlamış. Hatta rızık ile acizlik arasında kolay bir bağ oluşturmuş ki bütün acizler güzelce beslensin ve beslenmektedirler.

Acizlik ile tembellik farklıdır. Yukarıda zikrettiğimiz değerlendirmeler acizlik için geçerlidir. ''Kişi için ancak çalıştığının karşılığı vardır.'' hükmü, tembel insanlar için geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Benim anlamadığım nokta şu: Zengin olanlar,çalışanlar iktidarı ile para elde ediyor .Dolayısıyla bu parayla en güzel rızkı onlar yemiyor mu? Fakirler ise ;zaten ellerinde çok para olmadığından kaliteli yiyecekler yiyemiyorlar veya güzel beslenemiyorlar.Çok fakirler vardır,kuru ekmek yiyorlar. Buna ne dersiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kimse iktidarı ile para kazanıyor değil Allah çalışmasına mukabil ihsanda bulunuyor. İnsanların bir kısmının fakirlikle diğer bir kısmının zenginlikle imtihan olduğu bir vakadır. Lakin genel kaide zayıfların iyi beslenmesidir. Bebeklerin bitki ve hayvanların ve insanlar içinde acuze olanların beslenmeleri buna şahittir. Bazı uç örnekler bu kaideyi bozmaz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Yani diyorsunuzki;zengin olanların bazıları çok iyi beslenmesi genel kaidenin dışında olabilir.Fakat çok zengin olup iyi beslenemeyenler de olabilir.Vehbi koç'un çok zengin olup patatese mahkum olması gibi..Zaten iyi beslenmek,sağlığa bakan yönleri de var.Fakir olup iyi beslenemeyen olduğu gibi,iyi beslenen de olabilir. Bunun haricinde sömürge ülkelerindeki insanların (Afrikadaki) çok kötü beslenmeleri,fakirlikten olduğu gibi,bu da bir uç olabilir.Nice fakirler vardır belki de ,sağlıklı,iyi rızk yiyen de olabilir. Aklıma bunlar geldi ..çok fakir olup ,Vehbi koçtan daha iyi beslenen bir sürü insan vardır. Hatalı mıyım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
İnsanlar ,parayı iktidarıyla kazanmıyor mu?Ben çok çalışsam ,daha çok kazanamayacak mıyım? Haliyle bu benim gücümün ,kuvvetimin neticesinde para kazanmış olmuyor muyum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Allah verirse kazanmış olursunuz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Çok çalışıp da hiç kazanmayan var mı ki?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Genellikle Allah çalışana veriyor ama vermediği örneklerde vardır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Evet, en parlak bir mucize-i san’at-ı Samedâniye ve bir harika-i hikmet-i Rabbâniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise, rızıkla o hayatı besleyen ve idâme eden de Odur, 1 Ondan başkası olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan, en iyi beslenir (meyve kurtları ve balıklar gibi). Hem en âciz, en nazik mahlûk, en iyi rızkı o yer (çocuklar ve yavrular gibi). Evet, vasıta-i rızk-ı helâl iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki acz ve zaaf ile olduğunu anlamak için, balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kâfidir. (Said Nursi r.a., Sözler, 5. Söz)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Demek, derd-i maişet için namazını terk eden,1 o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazât-ı mâneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en ednâ bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı mâneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanâtın sultanı ve kumandanı hükmündedir. (Said Nursi r.a., Sözler, 5. Söz)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Bahse konu ayet :NECM SURESİ Ayet 39-42:**Ve şüphesiz ki, insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Ve elbette ki, çalışmasını yakında görecektir. Sonra o na tam(eksiksiz) bir karşılık ödenecektir . Ve şüphe yok ki, en son gidiş Rabbinedir.** Bu ayet sadece dünya hayatının rızkını kapsamıyor.Ayrıca çalışmasının karşılığı illada dünyada verilir de demiyor.Bu çalışma ;''say ''fiili, müfessirlerce daha çok emek olarak ele alınmıştır.''Eksiksiz karşılık'' ifadesi de CEZA kelimesi ile anlatılmış.Bu kelime türkçeye karşılık olarak çevrilmiş.Bu ayetlere bir bütün olarak baktığımızda buradan sadece DÜNYA hayatına ait bir değerlendirme yapmak genişi daraltmak olur.Ayetteki '' EKSİKSİZ KARŞILIK'' doğrudan doğruya AHİRET ve Hesap gününe ve sonrasına işaret ediyor.Yani bu dünyada çalıştığı,şartları yerine getirdiği halde karşılığını bulamamış,kazanamamış İnsanların Ahirette bir şekilde Rabbimiz tarafından tatmin edileceğine dair hemde kesin işaret var.Zaten ''en son gidiş Rabbinedir'' cümlesi ,mutlak dönüşün Ona olduğunu ve karşılığın Ondan verileceğini açıkça belirtiyor. Dünyada rızkın teminindeki oran ile bu ayetin doğrudan bağlantısını kurmak biraz zorlama olur gibi geldi. Dünyaya bakan cephesinden daha çok ahirete bakıyor.Keza EKSİKSİZ kelimeside MUTLAK ADALETE vurgu yapıyor. Dünyada hayatta kalacak kadar rızkın temini ise Allahu Tealanın teminatı altındadır ve Üstad Hazretleri bu bahiste bunu zaten açıklamıştır. **Hadisi Kutsi: Zenginliği istediğime,İlmi ise isteyene veririm** Necm Suresi ayet 25 te buna dolaylı da olsa işaret var. Salat ve selam ile kalınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa kayapalı
Efendimiz(as)"Hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkı yemeden ölmez." buyurmuştur. İnsanın eceli gibi rızkı da takdir edilmiştir.Onun için alimler "Ticaret malı artırır; ama rızkı artırmaz." demişler. Nice zenginler var ki, ya cimrilikten ya da hastalıklardan dolayı yiyemiyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...