"Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hint'teki Mecusî ve Berâhime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler?" İzah eder misiniz? Allah rızka kefil olduğuna göre Afrika'da açlıktan ölenlere ne diyeceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ı hâli dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hint'teki Mecusî ve Berâhime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler? Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor." (Lem'alar, On Yedinci Lem'a.)

Üstad Hazretlerinin yukarıda işaret ettiği gibi, Afrika'da açlıktan ölenler rızıksızlıktan dolayı değil cinayetten ölüyorlar. Yani Avrupa’nın sömürgeci zihniyeti, Afrika gibi zayıf milletlerin elinden kaynakları zorla gasp edip onları ölüme terk ediyor. Yoksa Allah bütün canlıların rızkını kâfi derece de veriyor. Ama imtihan gereği Allah kâfir ve zalimlere bir mühlet ve bir serbestlik vermiştir. Onlar bu serbestiyeti zayıf olanları sömürüp katletmekte istimal etmişlerdir. Bu sebeple zulmen işlenen bu tarz cinayetler rızka kefilliği ilan eden ayetin şumülüne girmiyor.

Mesela, birisi, birisinin elini ayağını bağlayıp günlerce ekmek ve su vermeyip onun açlıktan ölmesine sebep olsa, sonra da kalkıp “demek ki açlıktan dolayı ölünüyormuş” dese çok gülünç bir duruma düşer. Zira o mevta, açlıktan değil, cinayetten ölmüştür.

"Yerde yürüyen hiçbir canlı hariç kalmamak üzere, rızıkları Allah'ın üstünedir..." (Hud, 11/6)

"Nice canlı mahlukat vardır ki, rızkını kendisi taşımıyor. Onu da sizi de Allah rızıklandırıyor. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir." (Ankebut, 29/60)

Yukarıdaki ayetlerin ifadesine göre, bütün canlıları ömürleri boyunca rızıklandıran Allah'tır; yaşadıkları sürece de rızıklarını o verir.

Evet, sonsuz rahmet sahibi olan Cenab-ı Hak, yeryüzünü bir sofra yapmış, mütenevvi sayısız nimetlerini sermiş ve bütün canlıları da bu ziyafete davet etmiştir. Bu ziyafetten, gözle görülemeyecek kadar küçük olan mikroplar da, tonlarca ağırlıkta olan balinalar da istifade etmektedirler. Biyoloji ilminin tespit edebildiği kadarıyla, yeryüzünde üç milyondan fazla bitki ve hayvan türü bulunuyor. Her bir türün de sonsuz denecek kadar fertleri vardır. Her hayvan türünün midesi farklı, hisleri ve zevk aldığı besinleri farklı olduğu gibi, sofrası da farklıdır. Cenab-ı Hak bu kadar canlıyı her gün mükemmel olarak doyurmaktadır.

Bütün canlıların rızkının Allah tarafından verildiğinin en güzel misali, acizlerin çok daha mükemmel beslenmesidir. Mesela, anne karnındaki bir çocuk kuvvetten tamamen mahrumdur, fakat en güzel bir şekilde beslenir. Dünyaya gözlerini açınca, birazcık kuvvet kazanır ve o kapı kapanır. Bu defa da ağız yoluyla, memeler musluğundan çıkan saf ve gıdalı bir sütle beslenir. Bebeğin yaşaması için gerekli olan yağlar, proteinler, karbonhidratlar gibi bütün gıdaları ihtiva eden bu sütte sadece demir ve bakır bulunmaz. Bu elementler de bütün canlıların rızkına kefil olan Allah tarafından, yavru daha anne karnında iken onun vücudunda depolanır ve altı ay kadar devam eder.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki sû-i ihtiyardan tevellüt eden bir âdet ve o sû-i ihtiyardan ve âdetin terkinden neş'et eden bir marazla ölüyorlar." ifadesini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

serhatdeniz_527
Burada Çin ve Hindistan daki dinden bahsedilmektedir nedeni nedir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Afrika ve Hindistan gibi ülkeler Avrupa'nın baskısı altında olmalarına rağmen zengin olamayıp fakir kalmışlardır. Demek zenginlik Avrupa'ya körü körüne tabi olmakla elde edilen bir şey değildir. Şayet öyle olsa idi Afrika ve Hindistan bugün gayet zengin ve medeni olurlardı. Burada Çin ve Hindistan'ın dininden değil siyasi ve sosyolojik durumundan bahsediliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
serhatdeniz_527
Eyvallah..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...