"Madem kırk günden yetmiş seksen güne kadar rızk-ı fıtrî devam ediyor." Burada "fıtri rızık" denilmiş. Zaruri olmayan meyve sebzeler fıtri rızk kapsamına girer mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ifade edilen "fıtri rızık" meyve sebze anlamında değil, insanın açlığa dayanma gücü ile ilgilidir. Yani insanın bedeni çok aşırı yemeyi kendine âdet edinmemiş ise, seksen gün açlığa dayanabiliyor. Ama insan kendi suistimali ile bedeni çok yemeye alıştırmış ise, beden beş on gün içinde çöküyor, ölüyor.

Nasıl elektronik eşyaların fabrika ayarları varsa, insan fıtratının da İlahi ayarları ve programları vardır. Nasıl elektronik cihazların en ideal ayarları fabrika ayarları ise, insan fıtratının da en ideal ayarları ve programları İlahi ayarlardır. İnsan kötü iradesi ile bu İlahi ayarları ve programları bozup değiştirse, fıtratın orijinalliği gider, bir çok özellik çalışmaz ve işlemez bir hâle gelir; ondan sonra da kötü ve yanlış neticelere gider.

Mesela, insan midesinin İlahi ayar ve programı kırk gün aç kalmaya dayanaklı ve müsaittir. Ama insan çok yeme alışkanlığı ile bu ayarı bozup on veya on beş güne düşürse, sonrada yirmi gün aç kalsa ölmeye mahkumdur. Bu ölmede sebep rızkın kesilmesi değil, fabrika ayarları hükmünde olan İlahi ayar ve programları ile oynaması ve insanın kötü iradesidir.

Özetle, buradaki "fıtri rızık" ifadesi, insan bedenindeki depolanmış ihtiyat yağlarına kinayedir. Bu yağlar, insan rızık bulamadığı zaman devreye girip insanın yaşamasına imkân sağlıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...