"Madem kırk günden yetmiş seksen güne kadar rızk-ı fıtrî devam ediyor." Burada "fıtri rızık" denilmiş. Zaruri olmayan meyve sebzeler fıtri rızk kapsamına girer mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ifade edilen "fıtri rızık" meyve ve sebze manasında değil, insanın açlığa dayanma gücü ile ilgilidir. Yani insanın bedeni çok aşırı yemeyi kendine âdet edinmemiş ise, seksen gün açlığa dayanabiliyor. Ama insan, bedenini çok yemeye alıştırmış ise, beş on gün içinde çöküyor.

Nasıl elektronik eşyaların fabrika ayarları varsa, insan fıtratının da İlâhî ayarları ve programları vardır. Nasıl elektronik cihazların en ideal ayarları fabrika ayarları ise, insan fıtratının da en ideal ayarları ve programları İlâhî ayarlardır. İnsan kendi su-i ihtiyarıyla bu İlâhî ayarları ve programları bozup değiştirse, fıtrîlik gider, birçok özelliği işlemez bir hâle gelir; ondan sonra da kötü ve yanlış neticelere gider.

Mesela, insan midesinin İlâhî ayarı kırk gün aç kalmaya dayanaklı ve müsaittir. Ama insan çok yeme alışkanlığı ile bu ayarı bozup on veya on beş güne düşürse, sonra da yirmi gün aç kalsa ölmeye mahkûmdur. Bu ölüme sebep rızkın kesilmesi değil, insanın iradesini kötüye kullanmasıdır.

Öyle ise Allah’ın rızık noktasındaki teminatı fıtri olan ahval içindir. Midesini çok yemeye alıştıranlar bu garantinin dışındadırlar. Bu şekilde ölenler açlıktan ve rızıksızlıktan değil, şişmanlık ve çok yeme âdetinin terkinden ölüyor.

Hulasa, buradaki "fıtri rızık" ifadesi, insan bedenindeki depolanmış ihtiyat yağlarına kinayedir. İnsan rızık bulamadığı ve aç kaldığı zaman, bu yağlar devreye girer, yaşamasına vesile olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...