" Ene; hayât, ilim, sem’, basar, irâde, kudret, kelâm denilen yedi sıfâtın âyinesidir." Peki insandaki diğer tözler (cevherler) hangi sıfatlardan oluşuyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın Allah’ın isimlerine mazhariyeti üç şekildedir.

Birisi ene gibi mevhum ve itibari duyguların mukayesesi şeklindedir. İnsana verilen cüzi ilim, irade, kudret, mülk gibi şeylere enaniyet farazi ve mevhum bir şekilde sahiplenir. Bu sahiplenme sayesinde ilim, irade, kudret, mülk gibi şeylerin farkına varır ve mahiyetini hisseder. Hiç ilmi ve mülkü olmayan birisi, ilim ve mülk sahibi olmanın ne demek olduğunu idrak edemez. Bu yüzden Allah insana ene denilen bir sahiplenme duygusu vererek ilim, irade, kudret, mülk gibi şeylerin mahiyetini kavrattırıyor, onların bir pırıltısını farazi olarak insanın uhdesine koyarak insanın alemine bir pencere açıyor.

Mesela insan sahip olduğu cüzi ilim ile der; ben şu kadar ilmim ile şu kadar şeyi bilebiliyorum, Allah ise külli ilmi ile her şeyi bilir. Ben cüzi kudretim ile şu evi yaptım; Allah sonsuz kudreti ile kainatı inşa ediyor. Bunu sadece yedi sıfata müncer yapmak doğru olmaz Allah her sıfatı için mevhum ve itibari bir hissiyatçığı insanın mahiyetine yerleştirmiş. Bu hissiyatçılar aynı zamanda Allah’ın şuunatını da rasat ediyor. Mesela insanın keyif duygusu Allah’ın münezzeh keyif almasına bir rasattır.

Diğeri insan fıtratına yerleştirilen zıtların aynedarlığı şeklindedir. Mesela insanın fıtratındaki nihayetsiz acizlik, nihayetsiz kudrete dayanmak ihtiyacı ile sonsuz kudreti idrak eder, nihayetsiz fakirlik ile nihayetsiz zengin olan Allah’a ulaşır, aciz, zayıf ve kusurlu nefsi ile aciz, zayıf ve kusurlu olmayan Allah’a intikal eder...

Üçüncü olarak da Allah’ın her bir isim ve sıfatının nakış ve tecelli suretinde insanın fıtrat ve mahiyetinde tezahür etmesidir. Mesela, göz basar sıfatının maddi bir nakşıdır; kulak semi isminin cismani bir nakşıdır, akıl ilim sıfatının kevni bir nakşıdır, kalp Vedud isminin maddi bir yansımasıdır. Buna benzer mahiyetini tam ihata edemediğimiz binlerle hissiyat ve duyguların hepsi isim ve sıfatların hayat üstünde kaynamasından ve tecellisinden tezahür ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bahaddinn
yazınız aklıma 33. sözün 31. penceresini getirdi..bu konuda arkadaşlar orayada bakabilirler Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...