"Enedeki karanlıklı bir nokta, onları nazarda söndürür, göstermez." cümlesini açıklar mısınız, o nokta nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir önceki şıkta değindiğimiz gibi, o karanlık nokta “iman nuruyla aydınlanmamış insan kalbidir.”

Kalbi karartan sebepler muhteliftir. İnançsızlık (ta’til), şirk, tabiatperestlik, materyalizm, evrim bunların başında gelir.

Ancak, birçok insanda da “düşünmeden yaşama” ayrı bir felsefî akım gibi rağbet bulmuş, hakikatlerin görünmesine engel olmuştur. Özellikle sefahat ve eğlencenin hâkim olduğu toplumlarda, bu karanlık nokta ön plana geçmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...