"Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında neşvünemâ bulur. Gittikçe kalınlaşır, vücud-u insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi, vücud-u insanı bel' eder." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

- Enenin tesettür toprağı altında gelişip büyümesini ve bir ejderha gibi insanın her tarafına sirayet edip bütün latifelerin ene kesilmesini biraz açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bütün hayır Allah’ın elindedir.” hükmünce, insanın sahip olduğu bütün sıfatlar, güzellikler, ilimler, imkânlar hep Allah’ın ihsanıdır. Yine, “Allah’tan başka hiçbir şeyde ve hiçbir kimsede güç ve kuvvet yoktur.” hükmünce de bütün kuvvet ve kudretler O’nun kudret sıfatının birer cilvesi hükmündedir. İnsan kendi mahiyetinin böyle olduğunu, sonsuz bir acz, fakr ve naks ile yoğrulduğunu bilmezse yahut unutursa o zaman ondaki benlik duygusu toprağa gizlenmiş tohumlar gibi yavaş yavaş büyür, gelişir ve insan kendi varlık aynasında tecelli eden her cemâli ve kemâli kendine mal eder. Enesine mağlup olan böyle bir insanın düştüğü manevî tehlikeyi, Üstadımız Kader Risalesinin zeylinde şöyle nazara verir:

"... Hattâ, fıtratında tevdi edilen ve Mâbud-u Hakikînin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek, مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُ sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir.”(1)

Metinde geçen âyet-i kerîmenin meali:

“Kendi nefsinin arzusunu (hevasını) kendisine ilâh edineni gördün mü?" (Furkan, 25/43)

İşte böyle bir insanın nefsi, akıldan hisler âlemine kadar her şeyi kendine mal eder. Ona ihsan edilen bütün güzellikleri ve kemalâtı nefsine mal eder ve o nefis bir ejderha gibi bunların hepsini yutup ortadan kaldırır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...