Evet, herbir zîhayatta bulunan hıfzu’l-hayat hissi, vücudun ebedî bir bekaya ism-i Hayy, Hafîz, Bâki’nin tecellîsiyle incirar edeceğine delâlet eder.. Cümlesinin izahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sinekten kurbağaya, kediden arslana, hayvandan insana kadar her varlığın en önemli meselesi hayatının devam ve bekasıdır. Bir insan, hayatına zarar verir endişesiyle yılandan kaçtığı gibi, yılan da hayatına zarar verir korkusuyla insandan kaçar.

Bir kaç sene daha fazla yaşamak için bütün maddi varlığımızı göz kırpmadan feda etmemiz gösteriyor ki; en önemli meselemiz hayatımızın muhafazası ve devamıdır.

İşte bu duygu, hayatın ebediyete inkılap edeceğinin en önemli bir delilidir.
Zira bu hissi veren ebedi bir Zat vardır. Ve bu Zat bize de ebedi yaşama duygusunu vermiştir. Bu duyguyu veren Allah, hiç şüphesiz karşılığını da verecektir. Zira vermek istemeseydi, istemek vermezdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...