"Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki, o hâkim-i zîşan, bu kasrı şu mezkûr maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız mezkûr beyanıyla, Peygamber Efendimizin (asm) risaletini ve kıyametin sebeb-i vücudunu beyan etmiştir. Şöyle ki:

Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) vücudu zarurîdir. Çünkü mezkûr maksatların tahakkuku, Onun tâlim ve irşadına bina edilmiştir. Zira “anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, manasız bir kâğıttan ibaret kalır.”

Şu kâinat kitabı esma-i hüsna ve sıfat-ı İlahiyenin cilveleriyle yazılmıştır ve her bir mevcud âdeta bir kitap hükmüne getirilmiştir. Elbette, bu kitabı ders verecek bir muallime ihtiyaç vardır. Eğer muallim olmazsa kitabın manaları anlaşılamaz ve kitabın hikmet-i vücudu kaybolur. Demek bu âlem, nübüvvet ve risaleti iktiza etmektedir.

Kıyametin vücudunun sebebi de bu ahalinin O zâtın sözünü dinlememesidir. Eğer ahali, bu âlem sarayının yaratılış hikmetine muhalif hareket ederse, o zaman kasrın varlığının ve devamının bir manası kalmaz ve o saray harap edilir.

Demek O Zat'ın (asm.) vücudu, şu âlem sarayının yaratılmasının sebebidir. Ahalinin dinlemesi de şu kasrın devam ve bekasının sebebidir. Aksi halde, kıyamet hadisesiyle kainatın varlığına son verilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...