"Güneş ziyayı, ziya gündüzü istilzam ettiği derecede, kâinattaki hikmetler risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyleyse, Güneş ziyayı, ziya gündüzü istilzam ettiği derecede, kâinattaki hikmetler risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) istilzam eder." (Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Üçüncü Nükte)

Güneş ile ışık arasında zaruri bir gereklilik bağ vardır, yani Güneş'in ışık saçması Güneş'in zati bir özelliği olup ondan ayrı olması düşünülemez. Aynı şekilde kainatta bulunan sayısız hikmetler, güzellikler ve inceliklerin insanlara iyice belletilip öğretilmesi ve manalarının anlaşılır kılınması içinde peygamberlerin Allah tarafından vazifelendirilmesi gerekli ve elzem bir ihtiyaçtır.

Tıpkı okula bir öğretmenin gerekliliği gibi kâinat okuluna da risalet-i Ahmediye (a.s.m.) öyle gerekiyor. Yoksa kainatın o hikmetleri anlaşılmaz ve manası gizli kalır.

Evet, “Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kâğıttan ibaret kalır.” hakikati, Peygamberliğin varlığını açıkça ortaya koyan bir manayı yüklemiştir. Bu konu ile ilgili şu hadis- i kudsi bu konuya mükemmel ışık tutar bir vaziyettedir: لَوْلاٰكَ لَوْلاٰكَ لَمٰا خَلَقْتُ اْلاَفْلاٰكَ “Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım.” (Ali el-Kâri, Şerhü’ş-Şifâ, 1:6)

İlave bilgi için tıklayınız:

- HAKİKAT-I MUHAMMEDİYE NEDİR?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...