"Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir mi'rac var. O mi'rac ise, Bismillahirrahmanirrahim'dir." Besmelenin, rahmetin arşına miraç olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arş bütün varlık âlemini kuşatmıştır. Rahmetin arşına çıkmak, İlâhî rahmeti azamî tecellileriyle düşünmek demektir. Bunun yolu ise, her işimizi Allah adıyla, Allah için ve O’nun rızası dairesinde yapmamızdır.

Hadîs-i şerifte namazın mi’raca benzetilmesiyle şöyle bir manaya kapı açılmış oluyor:

Besmelede geçen isimler, “Allah, Rahmân ve Rahîm”dir. Bu sıraya göre, Allah’a vasıl olmak için önce Rahîm ismine nazar etmek gerekiyor. İnsan, önce İlâhî bir rahmet olarak bu isme mazhar olduğunu düşünmeli, kendi varlığında tecelli eden rahmet nişanlarını hayretle ve şükürle nazara almalı, saçından tırnağına, gözünden kulağına, aklından hafızasına kadar bütün maddî ve manevî cihazlarının onun için ne büyük bir rahmet, ne sonsuz bir ihsan olduğunu ibretle temaşa etmelidir.

Daha sonra, Rahmân isminin tecellilerine dalmalı, yeryüzü sofrasında ona ikram edilen sayısız nimetlerin ve yeryüzü kışlasında onun emrine verilen hayvanat ve nebatat ordularının kendisi için ne kadar büyük bir rahmet olduğunu hatırlamalıdır.

Üçüncü olarak, atmosferden, yıldızlara, aylardan güneşlere kadar bütün kâinatı istila eden İlâhî rahmeti seyretmekle, Allah Resulünün (asm.) miraçta rüyete mazhar olması gibi, o da bu tefekkür yolculuğuyla Allah’ın bu rahmet tecellilerinden feyiz almaya çalışmalıdır.

Arş, burada isim ve sıfatların, kendini en parlak bir şekilde gösterdiği makam manasındadır. Allah’ın her isim ve sıfatının bir arşı vardır. Mesela; sema âlemi, Allah’ın celâl ve azamet sıfatlarının arşıdır. Bu sıfatlar, en parlak ve en keskin olarak sema âleminde kendisini gösterir.

Aynı şekilde, bir çiçeğin latif ve güzel yüzünde ise, Allah’ın cemali ve Müzeyyin ismi hâkimdir. Çiçek bu isimlerin bir arşı hükmündedir, yani çiçekte, galiben Cemîl ismi nazara çarpar.

İşte, Allah’ın şefkat ve merhametinin arşı yani şefkatin en parlak göründüğü ayna ve merkez hayattır. Hayatta şefkat manası, en güzel şekilde tezahür etmektedir.

Hayat, kâinatın tümünden süzülüp gelen bir sanat olduğu için, onda Allah’ın bütün isim ve sıfatları tecelli etmektedir. Ama hayat üzerinde en galip sıfat, rahmet ve şefkattir. Bütün kâinatın hayat etrafında halkalanıp, ona hizmet etmesi hep rahmet iledir. Bütün hayat sahiplerinin rızıklarının gönderilmesi ve güzel bir surette terbiye edilmeleri, hep şefkat ve rahmetin tecellisidir.

İşte bütün bu manalar, Rahmân ve Rahîm isimlerinde toplandığı için, rahmet ve şefkatin en parlak sahnelendiği hayat aynasına, bu iki isim ile bakmak gerekir. Yani şefkatin arşı olan hayat manasına, bu iki ismin tecellisi ile çıkmak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...