Miraç Risalesi'nde geçen, "Hakikat-ı Miraç nedir?" sorusunun cevabını özet olarak açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, miraç hâdisesinde Hz. Peygamberi (asm) bütün mülk ve saltanatını en ince ayrıntılarına kadar gezdirmiş ve göstermiştir. Bu mülk ve saltanatı içinde semavatın her bir tabakasında Allah’ın bir ismi bir sıfatı hâkimdir ve bu tabakada o isme azami derecede mazhar olmuş bir nebi bulunmaktadır. Miraçta nebileri ziyaret etmesinin temelinde bu ince ve latif mânâlar hükmediyor.

Her ismin tecelli arşı vardır. Arş burada isim ve sıfatların kendini en parlak bir şekilde gösterip tecellî ettiği yer ve makam mânâsındadır. Bu yüzden Allah’ın her isim ve sıfatının bir arşı vardır.

Allah’ın her isim ve sıfatı diğer isim ve sıfatlardan hem hüküm hem de mânâ olarak farklı olmasından dolayı, arşı hükmünde olan ve tecelli edeceği makam farklı bir şekle girer.

Meselâ, su bütün canlıların en temel ihtiyacı, bütün bitki ve hayvanatın membaı olmasından dolayı, Allah’ın ihsan ve şefkatine bir arştır.

Toprak unsuru da, hayatın menşei olmasından dolayı Allah’ın Hafiz ve Muhyi isimlerine arş vazifesini görüyor. Zira bütün tohumları bünyesinde muhafaza eden ve emziren topraktır. Tohumlar ise bütün canlıların hayat vesilesidir.

Özet olarak her bir isim ve sıfatın galiben tecellî edip tezahür ettiği bir arşı vardır.

“Yani, Cenâb-ı Hakk'ın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle.”(1)

Bu cümle semanın yedi tabakasında galiben hükmeden isimlere işaret ediyor. Ve her sema tabakasında bir isim galiben tecelli edip hükmünü icra ediyor. Hz. İsa (as)’in bulunduğu sema tabakasında kudret sıfatının galiben tecelli etmesi gibi.

İşte Peygamber Efendimiz (asm) miraç mucizesi ile bütün bu tabaka ve sahaları görüp seyretmiş ve her bir ismi en azamî manada tefekkür etmiştir.

Miraç, Hazreti Peygamber (asm)'in, Allah katındaki değerinin bir ifadesidir.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...