Hakkı Efendinin ihtiyatı niçin tokat sebebi olmuştur? Bu gibi durumlarda Nur Talebeleri nasıl hareket etmeli; ihtiyatla mı yoksa aşikare her doğru her yerde söylenmeli mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hakkı Efendi talebelik vazifesini hakkıyla ifa ederken, ahlâksız bir kaymakam geldi. Hem Üstadına, hem de kendine zarar gelmemek için, yazdıklarını sakladı. Muvakkaten hizmet-i Nuriyeyi terk etti."(1)

Yukarıdaki ifadelerden, yazdıklarını kaymakamdan saklamak değil, ortadan kaldırıp hiç yazmamak şeklinde anlamak daha doğru olsa gerektir. "Hizmet-i nuriyeyi terk etti." ifadelerinden de bu manayı anlıyoruz.

Halbuki, ihtiyat; Hizmeti terk etmek demek değildir. Daha dikkatli olup hizmete devam etmektir. İhtiyat, hizmetin devamı sürecinde alınan tedbirdir. Yoksa hizmetin olmadığı yerde ihtiyattan bahsedilemez. Ona ihtiyat değil, dense dense hizmeti terk demektir.

Üstadımız, hizmet sürecinde ihtiyata çok önem vermiştir. Ve en önemli ikazlarından biri de ihtiyat olmuştur. Nur Talebelerini ihtiyata sevk eden yüzlerce ifadeyi Külliyat'ta bulmak mümkündür. Nümune olarak aşağıdaki ifadeleri verebiliriz:

"Kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Onuncu Lem'a.
(2) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...