"Fakat haşrin merâtibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lâzımdır. Diğer kısmı, terakkiyât-ı ruhiye ve fikriyenin derecâtına göre görünür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öldükten sonra dirilme ve ardından hesaba çekilme konusu avam havas, cahil alim herkese farzdır. Haşirin bu kısmının inkâr edilmesi, iman açısından mümkün değildir. Haşirin bu kısmı zaruri ve mukaddemedir.

Haşirin mertebelerini cüziyet, külliyet şeklinde anlayabiliriz. Bir insanın haşredilmesi cüzi bir mertebe iken, bütün insanlığın haşrolması külli bir haşir mertebesidir.

Bir kelebeğin kozasından çıkması, haşrin küçük bir nümune ve mertebesi iken, bütün kelebeklerin kozadan çıktığını tefekkür ve tahayyül etmek, haşrin azami bir mertebesidir

"Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir." (Lokman, 31/28).

"Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir." (Rum, 30/50).

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. And olsun ki, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde O sizi kabirlerinizden toplayıp diriltecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim var?" (Nisa, 4/87).

Bu ayetler zımni olarak ikinci yaratılışın mertebelerine işaret ediyor. Öyle ki bu ayetler bütün canlıların diriltilmelerini, bir tek canlının diriltilmesi kolaylığında ifade ediyor. Bu ifadeyi aklen ve kalben hazmederek kabullenmek ve idrak edebilmek, ancak ruhun yüksek bir makama terakki etmesi ile mümkündür.

Çok insan, mahşerde bütün canlıların bir anda ve birden canlanıp hayat bulmasını düşünmez ve bunu dert etmez. Bu kısma topluca ve yüzeysel bir şekilde iman eder, ama ruhu ve aklı terakki etmiş birisi, o muazzam tabloyu kalp ve kafasında canlandırır ve bunun benzer örneklerini düşünerek haşir konusunda tahkiki bir iman mertebesine çıkar. Bütün canlıların topluca ve birden dirildiklerini tahattur etmek, haşrin en büyük ve en azam mertebesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...