"Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her gün otuz bin cenazeyi gösteren mevtin iktizasıyla o gaflet perdesi parçalanıyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, binden bir nümune olarak, dehâ-yı felsefînin ve hüdâ-yı Kur'ânînin verdikleri derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikat-i hali, sabıkan beyan edilen tarzla gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanların dereceleri mütefavittir, gafletin mertebeleri de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet, hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptal-i his etmiş ki, bu elîm elemin acısını ehl-i medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her günde otuz bin cenazeyi gösteren mevtin ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Ecnebîlerin tâğutlarıyla ve fünun-u tabiiyeleriyle dalâlete gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittibâ edenlere binler nefrin ve teessüfler!"(1)

“Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdü” tabirinde fen ve teknik ilimlerin gelişerek Allah’ın sanatlarını daha görünür ve daha parlak bir hale getirmesi ile tefekkür alanının genişlemesine işaret ediyor. Evet her bir fen Allah’ın bir ismini talim eden bir okul gibidir.

Mesela, tıp ilminin inkişafı ile Şafi isminin okutulduğu tıp fenni lise seviyesinden üniversite seviyesine intikal ederek, tefekkür alanı daha zahir ve daha parlak bir seviyeye çıkmıştır. Bugünkü ilimlerin geldiği seviye ile marifetullah daha bir zahir ve parlak hale bürünmüştür, tabi iman nazarı ile bakılabilirse.

Ölümün ve ölüm sebeplerinin artması da gaflete atılan ikinci bir neşter gibidir. Eski zamanlarda ölümler hissedilmeyecek kadar dağınık ve az idi; ama şimdi bu dağınıklık, toplu ölümler, musibet ve hastalıklar ile toplanıp insanlığa tokat vurur bir istatistiğe ulaşmıştır. Bugün her bir günde üç yüz binden fazla adam ölüyor. İnsanlığın bu ölümleri görüp de Allah’tan ve ahiretten gafil kalması, aslında kabil olmaması gerekir, yine de ekser insanlar gafiller sınıfındandır.

Lakin imana girip ibret almak isteyenler ve gaflet perdesini yırtmak isteyenler için argümanlar pek çoktur. İnkarcı ve maddeci felsefenin vaat ettiği uyutucu ve fantastik hayat modeli bu olaylarla param parça ediliyor. Burada işaret edilen mana budur.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...