"Felâsifenin bir tâifesi, Cenâb-ı Hakk'a 'mûcib-i bizzat' demişler, ihtiyârını nefyetmişler,.." Bu cümleyi "mucib-i bizzat" kavramı ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

MUCİB-İ BİZZAT: İradesiyle değil de, varlığı icabı her şeyi yapmaya mecbur olan demektir. Yani (haşa) "Allah her şeyi yaratmak ve her şeye icabet etmek zorundadır" gibi anlamlara gelmektedir. Bu ise doğru değildir. Zira Allah her şeyi kendi iradesine bağlı olarak yapar. İsterse yapar, istemezse yapmaz. Allah'ı bir şey yapmaya zorlayan hiç bir sebep yoktur. Rahmet ve merhametiyle bu alemi ve içindekileri varetmiştir.

Besmele bahsinde geçen ve konumuza ışık tutacak şu paragrafa bakalım:

"Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşâhede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudâtı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacât içinde yuvarlanan mahlûkatı terbiye eden, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün hey'etiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kâinatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muâvenetine koşturan, bilbedâhe, rahmettir. Ve bu hadsiz fezâyı ve boş ve hâlî âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren, bilmüşâhede, rahmettir. Ve bu fânî insanı ebede namzed eden ve ezelî ve ebedî bir zâta muhatap ve dost yapan, bilbedâhe, rahmettir."

"Ey insan! Mâdem rahmet böyle kuvvetli ve câzibedar ve sevimli ve mededkâr bir hakikat-i mahbubedir; 'Bismillahirrahmanirrahim' de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyacâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultân-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şuââtıyla o Sultana muhatap ve halîl ve dost ol." (1)

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

umut_ağ
evet bende okumuştum ibn-i sina farabi gibi zatlar öyle demişler bilgilendirdiğiniz için sağolun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Şahmelik
İlim, irade ve kudretiyle istediği zaman istediğini yapıyor. Bir kayıt ve mecburiyet altında değildir. Eğer zorlayan bir sebep olsaydı o zaman İlah olmazdı. Mecburiyet olsaydı iradesi olmazdı. Her zaman ağaçlar meyve vermek zorunda kalırdı. Halbuki bazı sene meyve verir bazen vermez, bazen az verir bazen çok verir. Bütün insanlar sağlam doğması gerekirdi. Halbuki istediği gibi yaptığı için bazısını eksik veya fazla uzuvlu yaratabiliyor. Bazısını akıllı, bazısını az akıllı veya akıldan yoksun yaratabiliyor. Bazısına az ömür bazısına çok ömür verebiliyor. Bazısını ilim sahibi, bazısını cahil yapabiliyor. Bazısını zengin bazısını fakir yaratabiliyor. Bunun gibi ilim ve iradesi neyi istemişse onu yapıyor. Bir mecburiyet tahtında veya kayıt altında değildir. Kışta yazı yaratabildiği gibi yazda kışı da halkedebiliyor. Hakeza sayısız misal verilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Eneskanaat
Bazı İslâm filozoflarının ortaya sürdüğü Allah'ın hâşâ mucib-i bizzat olduğu yönündeki iddiasına Kelâm âlimi Fahreddin Er-Razi tarafından cevap verildiği, ayrıca bu batıl iddiaya en iyi cevabın Risale-i Nur tarafından verildiği ve bu batıl iddianın böylelikle tamamen çürütüldüğü anlaşılmaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...