Geri kalmışlığımızın sebeplerini, Risale-i Nur penceresinden değerlendirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müslümanların maddî açıdan geri kalmasının ehemmiyetli sebeplerinden birisi, Kur'an ve Sünnet'ten uzak bir hayat yaşamalardır. Üstad'ın "İhya-i din ile olur şu milletin ihyası." demesi de bu mânâyadır. Yani İslam aleminin dirilmesi, dinin içtimaî hayatta dirilmesine bağlıdır.

Müslümanlar iman bakımından kâfirlerden üstündür, lakin ahlak ve sistem olarak onların gerisinde kalmışlardır. Bunun sebebi ise Kur'an ve sünnetten uzaklaşılması ve emirlerine kemaliyle uyulmamasıdır.

Şayet İslam milleti, Kur'an’a ve kâinat içinde adetullah olarak tabir edilen fıtrî şeriata tâbi olursa, o zaman hem dünya, da hem de ahirette bahtiyar olacaktır. Bizim Kur'an gibi ezelî bir rehberimiz varken, başka rehberler aramamız bizi bu hale getirmiştir.

"Başkasının yürüyüşünü taklit eden, kendi yürüyüşünü de unutur." tabiri, bizi tarif ediyor...

“Ey Âlem-i İslâm! Uyan, Kur’an’a sarıl; İslâmiyet’e maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol!

Ve Ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle hâdim olan ve İslâmiyet nurunun zemin yüzünde nâşiri bulunan yüksek ecdadın evlâdı! Kur'ana yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mu'cize-i manevîsi olan Nur Risalelerini mütalâa etmeye çalış. Lisanın, Kur'anın Âyetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun mânasını neşretsin; lisan-ı hâlin ile de Kur'anı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!

Ey asırlardan beri Kur'anın bayrakdarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallâyı ihraz etmiş olan ecdadın evlâd ve torunları! Uyanınız! Âlem-i İslâmın fecr-i sâdıkında gaflette bulunmak, kat'iyyen akıl kârı değil! Yine Âlem-i İslâmın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur’anın ve imanın nuriyle münevver olarak İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip hakikî medeniyet-i insaniye ve terakki olan medeniyet-i İslâmiyeye sarılmak ve onu, hal ve harekâtında kendine rehber eylemek lâzımdır.” (Tarihçe-i Hayat)

İlave bilgi için tıklayınız:

- El-hakku yâ'lû: Hak Yücedir. (Video)
- Hak üstün ise; neden öyle görünmüyor! (Video)
- Müslümanın kafire mağlup olmasındaki ince sır! (Video)
- Hak Üstündür; Fakat Tatbikatta Öyle Görünmüyor! (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...