"Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zalim olur." ifadesini "Kimse kimsenin günahını yüklenmez." mealindeki ayetlerle nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan başka bir insanın işlediği zulme taraf olup razı olsa, o zulme bile isteye iştirak ettiği için, o günahı işlemiş gibi sorumlu ve günahkâr olur.

“Kimse kimsenin günahını yüklenmez...” (Fatır, 35/18)

ayeti ise, taraf olmayan ve zulme rıza göstermeyen insanlar için geçerlidir. İnsanın onay vermeyip hoş görmediği bir zulümden dolayı, sorumlu ve yükümlü olması asla mümkün değildir.

“Müminin niyeti, amelinden hayırlıdır.” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 194)

hadisinde de ifade edildiği gibi, insanın irade ve niyeti de aynen ameli kadar hatta bazen amelden bile daha önemli bir hale gelebiliyor. Bu açıdan bakıldığında insanın zulme taraf olup hoş görmesi, o zulmü işlemek ile aynı değerde ve aynı sorumluluktadır.

Zaten şu dünyada zalimlerin çarkı, zalimlerin zulmünü hoş görüp alkışlayan ahmakların tutum ve davranışları yüzünden dönüyor. Zalim tek başına kalsa bu kadar cüretkâr olamaz. Ama arkasında onu destekleyen bir kitle var olmaya devam ettikçe, zalim zulüm ve cüretkârlığına devam edecektir.

Üstadımız Yirmi İkinci Mektup'un Üçüncü Vecih'inde bu konuyu izah ederken, bu meseleye de şöyle mükemmel bir anekdot ile destek verir:

"Hakikat nazarında sebeb-i adâvet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir; başkasına sirayet ve in’ikâs etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir..." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...