"Halbuki, Mısırda Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz." Bu devletler seyyidler tarafından mı kurulmuş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma kader nokta-i nazarında feci âkıbetin hikmeti ise:"

"Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, manevi bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cem'i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi ta, kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular."(1)

Adını Hz. Muhammed (asm)’ın kızı, Hz. Ali (r.a)’ın eşi, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in annesi olan Hazret-i Fatma (r.anha)’dan alan Fatımîler Devleti (909-1171), Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Suriye’de hakimiyet kurdu. Fatımîlerde kesin bir Ehl-i beyt bağlılığı vardır. Fatımîler daha çok Aleviliğin İsmailliye koluna bağlıdırlar, diye yaygın bir kanaat olmasına rağmen, bunun aksini savunanlar da vardır.

Netice olarak, bu devletleri kuranlar Abbasiler ile aynı soydan geliyorlar, muhtemelen de Ehl-i beyt'tendirler. Hatta kendileri Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’in (asm) soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski ve yeni âlimler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu devletlerin her tarafına tam bir istikamet nazarı ile bakmak mümkün değildir. Nitekim çok içtimaî ve siyasî sebepler ile bu devletler katıksız ve safi bir Ehl-i beyt çizgisinde ve istikametinde değillerdir.

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...