"Hazret-i Muhyiddin hatasından muaheze edilmemiş,.. Yoksa, eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark o mehaz görünseydi, onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hata olurdu." Ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbn-i Arabi Hazretlerinin sekir hâlinde söylediği sözler, daha sonraki âlimler tarafından mazur görülmüş, deniliyor. Zaten İbn-i Arabi o sekir hâli gittikten sonra, hatalarını görüp muhiplerini ihtar ve ikaz etmiştir.

Bu hususta Üstad'ın İbn-i Arabi'den aldığı şu iktibası bize bir mihenk ve ölçü olmalıdır:

"Yani: 'Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın; zarar görür.' "

"Evet, bu zamanda Muhyiddin’in kitapları, hususan vahdetü’l-vücuda dair meseleleri okumak zararlıdır." (Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yedinci Nükte.)

Bütün İslam âlimleri İbn-i Arabi Hazretlerinin hatalı ve mahsurlu sözlerinin okunmamasını ifade etmişler, ama o mübarek zatı da nazardan düşürmemişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Yani ilmen,keşfen Hz.Muhyiddin'in sözleri çürütülse ona olan itibar kalmayacak,bunun yerine Ehli Sünnet;kitapları okunmaz diyip onun itibarını yok etmiyorlar.Zaten Muhyiddin hz.leri de ''Bizden olmayan okumasın.'' diyerek mesleğinin hususi olup,sekir halleri olduğunu da itiraf ediyor.Doğru muyum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Evet doğru ifade etmişsiniz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
BİR ZATIN ahlakı,zühdü ,takvası ,ilmi başka şeydir. İmani,islami,siyasi,içtimai konularda tespitlerde bulunması , teşhis ile tedavilere ilişkin yöntemleri açıklaması ayrı şeydir.Diğer ALİMLERİN aynı görüşlere katılması da beklenemez.Katılmayanların beğenip beğenmemesi söz konusu olmaz.Sadece şu şu sebeplere binaen biz farklı düşünüyoruz,o görüşü tasvip etmiyoruz ifadesi söz konusu olur. Hz.İbni Arabinin görüşleride bu çerçevede mütaala edilmelidir.Aksi takdirde Bir çeşit düşmanmış gibi görülür.Muhammed Bin İdris (İmam Şafi) in ra başına gelenler başka alimlerinde başına gelir.Mısırda İmam Malikin ra görüşlerini tenkid etmesi üzerine hemde CAMİ de ( o dönemde Camiler ilmi mekanlardı aynı zamanda) dövülmüş ve kan kaybından şehid olmuştur. MÜSLÜMAN TARİHEN OLMUŞ BİTMİŞ MESELELERDE DÜŞMANLIK,KİN BESLEMEZ. SADECE -BELKİ- hoş karşılamaz.Aksi takdirde ŞİA LARIN taşıdığı kine bulaşır ki sonuçları çok vahim olur.ŞİA ALİM NASREDDİN TUSİ MOĞOL HÜLAGÜYÜ böyle kindar sebeplerle SÜNNİ dünyasının üzerine saldırtmış yüzbinlerce İnsanın ölümüne ve mamur şehirlerin harabiyetine sebep olmuştur.Allah cc dostlarının Dostluklarıda,büyüklükleride çok farklı mana ve mekanlarda seyredebilir.Allah Resulü asm Oniki yıllık güzide seyirden sonra MİRACA VASIL OLMUŞTUR. CELALEDDİN RUMİ ra Allah bilir Selahaddin'in kuyumcu dükkanının önünde Hangi seyyare veya yıldızın , veya hangi Atom da ki elektronların veya melekut aleminde ARŞIN ÇEVRESİNDEKİ Meleklerin CEZBE İLE DÖNDÜKLERİNİ GÖRDÜDE çekiç seslerinin ritminde dönmeye başladı? Bilemeyiz.O nu yaşayan bilir.O sırlı alemler her gönül dostunda farklı açılmıştır.Onların bu halleri bir sonuçtur-vuslattır.,Başlangıç değildir. Onlardan sonra gelenler ise bu son hallerini başa almışlar sanmışlar ki Mevlana gibi dönersek bizde O makamlara erişiriz.HAYIR.O haller bir lütfü ilahi olup bir çok ali makamı tay etmeyi icap ettirir.Her neyse. Oyle Mübarek şahısların bu halleriyle onları başbaşa bırakmalı İlim ve Öğretilerinden Kabiliyetimiz nispetinde istifade etmeliyiz.Allahu Teala Cümlesinden RAZI olsun. Ahirette onlara komşuluk nasip etsin. Selamlar. Beraat Geceniz mübarek olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...