"Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.”(1)

Hadiste de ifade edildiği gibi, sabun nasıl vücudumuzdaki maddî kirleri temizliyor ise, hastalıklar da aynı şekilde manevî kirlerimizi temizliyor. Allah, sonsuz merhametinden dolayı kullarının çektiği sıkıntılara bedel keremiyle onları affedilmelerine birer vesile kılıyor. Ayrıca hastalıklar menfi ibadet hükmünde kabul edildiğinden, bu vakitlerde müminler için ciddi bir sevap kazanma fırsatı doğmuş oluyor. Üstadımız bu hakikate şöyle ışık tutmaktadır:

"Evet, ibadet iki kısımdır: bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malûmdur. Menfi kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabb-i Rahîmine ilticâkârâne teveccüh edip, Onu düşünüp, Ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riyâ giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfâtını düşünse, şükretse, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hattâ bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52.
(2) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...