"Hasenat cennetin meyveleri sûretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri, pek çok emârat ve pek çok rivâyâtın şehadetiyle ve ..." Örneklerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hattâ, hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri, pek çok emârat ve pek çok rivâyâtın şehadetiyle ve hikmet-i kâinatın ve ism-i Hakîm'in iktizasıyla beraber, Kur’ân-ı Hakîmin işârâtı gösteriyor."(1)

Mesnevî-i Nuriye’den bir hakikat dersi:

“Hanzalenin çekirdeğinde hanzale ağacı mündemiç ve dâhil olduğu gibi, cehennemin de küfür ve dalâlet tohumunda müstetir bulunduğunu, şuhûdî bir yakîn ile müşahede ettim. Ve kezâ, nasıl ki hurmanın çekirdeği, hurma ağacına hâmiledir. Aynen öyle de îmân habbesinde de cennetin mevcud olduğunu hads-i kat'î ile gördüm.”(2)

Buna göre, cennet imanın mükâfatıdır, oradaki dereceler ve tadılacak zevkler ise ibadetin meyveleridir. Cehennem de küfrün cezasıdır, oradaki azap dereceleri de isyanların derecelerine göredir.

Cennet nimetlerinden haber veren bütün ayetler dünyadaki güzel işlerin meyveleridirler.

Örnek olarak iki âyet-i kerîmeyi nakledelim:

“İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.” (Rahmân, 55/68)

“Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.” (Mü’minûn, 23/19)

Cehennem azabının dünyadaki küfür ve isyanların meyvesi olduğuna dair bir âyet-i kerîme:

“Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.” (Duhân, 44/43 ve 44)

Resûlullah Efendimiz (asm.) “Dünya âhiretin tarlasıdır.”(3) buyurmuştur.

“Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillâh kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip, sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada elhamdülillâh yersin!”(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Hubâb.
(3) bk. Aclûnî, Keşfu'l-Hafa, I/412.
(4) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...