"Havaî bir Elhamdülillâh kelimem nasıl mücessem bir meyve-i cennet olur?" Burayı "Uyanık âlemi olan âlem-i âhiret" ile birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Havaî bir Elhamdülillâh kelimem nasıl mücessem bir meyve-i cennet olur?"(1)

Şualar’dan konumuzu aydınlatacak bir hakikat dersi:

“Bütün maddî güzellikler kendi hakikatlerinin ve mânâlarının mânevî güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatleri ise, esmâ-i İlâhiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir.”(2)

Allah’ın bir ismi Nur ve bütün esmâsı nuranîdir. Biz her biri bir gizli hazine olan esmâ-i İlâhîyeden (künuz-u mahfiye) hiçbirini göremeyiz. Onların manevî güzelliklerini ve kemallerini ancak mahlûkat âlemindeki tecellilerinde seyrederiz. İnsanın fiillerinde de bunun örneklerini görüyoruz. Bir insanın ilminin kemâli ve güzelliği yazdığı kitaplarda kendini gösterir. Buna göre sanki o ilim kitap olarak cisim giymiş gibidir. Bir öğrencinin derslerine çok iyi çalışması onu ileride büyük makamlara hazırlar. O makamlar da sanki o çalışmaların maddî bir tezahürü gibidir.

Bir mümin elhamdülillah dediğinde, o kelamın manevî güzelliği âhirette maddî ihsanlar olarak karşısına çıkacaktır. Dünya âhiretin tarlası olduğuna ve cennetteki bütün ihsanlar dünyadaki iman, salih amel, takva gibi manevî güzelliklerin ve kemâllerin meyvesi olduğuna göre, elhamdülillah kelamından da bir cennet meyvesi çıkabilir.

Uyanık âlemi olan âlem-i âhiret:

Bu kelam şu hadîs-i şerîfi hatıra getiriyor:

"İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar."(3)

Yine Nur Küllîyatı’nda bu mânâyı ders veren şu dua cümlesi yer alır:

"Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster..."(4)

Bu derste verilen temel mesaj, âhiret âleminin dünyadan çok daha ileri olduğudur. Yani o âlemdeki nimetlerle dünya nimetleri arasında, gölge ile asıl arasındaki fark kadar büyük bir fark vardır; onlar bunlardan o kadar ileridirler.

Âhireti, "gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşerin kalbine gelenlere hiç benzemediği"(5) şeklinde tarif eden hadîs-i şerîf de aynı dersi vermektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas.
(2) bk. Şualar, Dördüncü Şua.
(3) bk. Aclunî, Keşfu'l-hafa, 2/312.
(4) bk. Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Suret.
(5) bk. Buhari, Bed'ü'l-Halk 8; Müslim, Cennet 2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...