"Meyve-i Cennet suretinde tekrar ona veriyor." Cennette bütün nimetler bu şekilde bir kemalat ve hakikatin neticesi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri cennete girmenin sırf lütuf olduğunu beyan etmekle birlikte, şu ifadeleriyle de cennetin “imanın mükâfatı” olduğunu nazara veriyor:

"İmanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki…" (Sözler, On Birinci Söz.)

Cennet sırf lütuf olmakla birlikte, cennetteki dereceler kişinin salih amellerine göre tahakkuk edecektir.

Yunus Suresinin 9. ayet-i kerimesi, mealen şöyledir:

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları, imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.”

Bu ayet-i kerimede, cennete “iman ve salih amel” ile girileceği beyan edilmekte ve müminlerin “imanları sebebiyle hidayete erdikleri” belirtilmekle cennetin iman ve hidayete bir mükâfat olduğu ders verilmektedir.

Üstadımız bu dünyada işlediğimiz hayırların arkasında bir ferahlık hissetmemizin, cennetin mücessem mükafatının bir habercisi olduğu gibi, seyyiatın akabinde ruhumuzda hissettiğimiz sıkıntının da cehennemin azabının bir habercisi olduğunu ihtar eder. Dolayısıyla her amelin bu dünyada ruhî karşılığı olduğu gibi, ahirette de cismanî karşılığı olacaktır.

"Cenâb-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat dercetmiştir. Hasenâtın içinde, ahiretin sevâbını andıracak manevi lezzetler, seyyiâtın içinde, ahiretin azabını ihsâs edecek mânevî cezalar dercetmiştir."

"Mesela, müminler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, ahiretin maddi sevâbını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb dercedilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. İla ahir." (Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...