"Hazret-i İbrahim Aleyhisselâmın, bilâhare gaflet ve mânevî zulümat perdeleri altında kalan ve hususî bazı insanlarda cereyan eden bakiye-i dini ile mütedeyyin olduğuna rivâyat vardır." deniyor, lakin rivayat yazılmamış. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyandı, ancak O Hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi. (Âl-i İmran, 3/67)

Başka bir ayette ise Rabbimiz, Hz. Muhammed (asm)'e, Hz. İbrahim (as)'in dinine uymasını emretmektedir:

"Sonra sana vahyettik: 'Hanif (muvahhid) olan İbrahim'in dinine uy. O, müşriklerden değildi.'" (Nahl, 16/123)

Yüce Allah, Kur'an’da insanlardan hanif (Allah'ı birleyen) olarak dine yönelmelerini istemektedir. İnsanın fıtratının hanif olmaya ve Rabbimiz’e hiçbir şeyi ortak koşmamaya uygun olduğunu Yüce Allah, açık bir şekilde vurgulamaktadır:

"Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir Hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler." (Rum, 30/30)

Ayrıca birçok ayetten de anlaşıldığı üzere, "hanif" kelimesi ile ifade edilen, Hz. İbrahim (as)'in dini, özünde İslam ile aynıdır. Zaten bütün hak dinler, bozulmamış halleriyle temelde bir ve tek İlah olan Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmak üzerine kuruludur.

Bu hak din, Hz. İbrahim (as)'den sonra oğulları, torunları ve onun soyundan gelen diğer salih insanlar tarafından ayakta tutulmuştur.

Örneğin Kur'an'da, Hz. Yusuf (as)'ın hapishane arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya dikkat çekilmektedir. Hz. Yusuf (as) konuşurken kendisinin, ataları Hz. İbrahim (as) ve onun neslinin dinine uyduğunu şöyle ifade etmektedir:

"Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanların çoğu şükretmezler." (Yusuf, 12/38)

Bütün bu ayetlerin mana ve gereklerinden şu hükmü çıkarabiliriz: Haniflik (İslam) Hazreti Âdem (as) ile başlayıp Peygamber Eefndimiz (asm) ile son bulan ana ve öz bir dindir. İslam bu dinin en kamil manasıdır. Ve bu din bütün peygamberlerin nübüvvetten önce tercihen uydukları cari bir dindir. Peygamber Efendimiz (asm) de nübüvvetinden önce tercihen bu dine ittiba etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...