"Madem hakikat böyledir ve madem millet-i İbrahimiye’densin,.." Millet-i İbrahimiye’den olmak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin cevabı Sorularla İslamiyet Sitemizde verilmiştir. O cevabın bir kısmını aşağıda takdim ediyoruz:

Burada "millet" kelimesi “din” mânâsında kullanılmıştır.

"Ve dediler ki: «Yahudi veya Nasranî olunuz ki hidâyete ermiş olasınız.» De ki: «Biz Hanîf olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. O, müşriklerden değildir.»

"De ki: «Allah Teâlâ sâdıktır. Artık Hanîf olan İbrahim milletine tâbi olunuz. Ve o asla müşriklerden olmamıştır»" (Âl-i İmran Sûresi, 3/95)

Yahudiler ve Hristiyanlar, herkese: "Siz de Yahudi ve Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız." dediler. Yahudiler Yahudiliğe, Hristiyanlar da Hristiyanlığa davet edip durdular.
...
Hanîflik:

İbrahim (a.s)'in dininin temeli, tevhide (Allah'ın birliğine) dayanıyordu. Ancak zamanla bu inanç unutulmuş ve Araplar arasında putperestlik tamamen yayılmıştı. Buna rağmen birkaç kişide tevhid akîdesinin izleri görülüyordu. Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Osman b. Hüveyris, Zeyd b. Amr, Kuss b. Sâide gibi kişiler Hanifler arasında bulunuyordu. Bunlara "Hanif" denilirdi. Bunlar; cansız ve hiçbir şeye güçleri yetmeyen putların önünde eğilmeyi, onlara yalvarmayı çirkin sayan kişilerdi.

Hanîf, “batıldan uzak, Hakk'a yönelen ve Allah’ı tevhit inancı üzere tasdik eden kişi” demektir. Kur'an-ı Kerim de "hanîf" kelimesi birkaç yerde geçer ve Hz. İbrahim için “Allah'a saf ve temiz bir şekilde ibadet eden bir kul” mânâsında kullanılmıştır.

Haniflikle alâkalı ayetlerde şu ifadeler bulunur:

"Ve hanif olarak yüzünü dine doğrult ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!.." (Yunus Sûresi, 10/105)

"Sonra da biz, ‘Hanîf olan, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine uy.’, diye sana vahyettik." (Nahl Sûresi, 16/123).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...