"Madem hakikat böyledir ve madem millet-i İbrahimiye’densin,.." Millet-i İbrahimiye’den olmak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sualin cevabı Sorularla İslamiyet Sitemizde verilmiştir. O cevabın bir kısmını aşağıda takdim ediyoruz:

Burada "millet" kelimesi “din” manasında kullanılmıştır.

"Ve dediler ki: «Yahudi veya Nasrani olunuz ki hidayete ermiş olasınız.» De ki: «Biz Hanîf olarak İbrahim'in milletine tabi bulunmaktayız. O, müşriklerden değildir.»

"De ki: «Allah Teâlâ sâdıktır. Artık Hanîf olan İbrahim milletine tibi olunuz. Ve o asla müşriklerden olmamıştır»" (Âl-i İmran, 3/95)

Yahudiler ve Hristiyanlar, herkese: "Siz de Yahudi ve Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız." dediler. Yahudiler Yahudiliğe, Hristiyanlar da Hristiyanlığa davet edip durdular.
...
Hanîflik:

İbrahim (as)'in dininin temeli, tevhide (Allah'ın birliğine) dayanıyordu. Ancak zamanla bu inanç unutulmuş ve Araplar arasında putperestlik tamamen yayılmıştı. Buna rağmen birkaç kişide tevhid akidesinin izleri görülüyordu. Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Osman b. Hüveyris, Zeyd b. Amr, Kuss b. Sâide gibi kişiler Hanîfler arasında bulunuyordu. Bunlara "Hanîf" denilirdi. Bunlar, cansız ve hiçbir şeye güçleri yetmeyen putların önünde eğilmeyi, onlara yalvarmayı çirkin sayan kişilerdi.

Hanîf, “batıldan uzak, Hakk'a yönelen ve Allah’ı tevhit inancı üzere tasdik eden kişi” demektir. Kur'an-ı Kerim de "hanîf" kelimesi birkaç yerde geçer ve Hz. İbrahim (as) için “Allah'a saf ve temiz bir şekilde ibadet eden bir kul” manasında kullanılmıştır.

Haniflikle alakalı ayetlerde şu ifadeler bulunur:

"Ve hanif olarak yüzünü dine doğrult ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!.." (Yunus, 10/105)

"Sonra da biz, 'Hanîf olan, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine uy.', diye sana vahyettik." (Nahl, 16/123).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...