Block title
Block content

"Madem hakikat böyledir ve madem millet-i İbrahimiye’densin,.." Millet-i İbrahimiye’den olmak ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunun cevabı Sorularla İslamiyet Sitesinde verilmiştir. O cevabın bir kısmını aşağıda takdim ediyoruz: 

Burada "millet" kelimesi  “din”  anlamında kullanılmıştır.

"Ve dediler ki: «Yahudi veya Nasranî olunuz ki hidâyete ermiş olasınız.» De ki: «Biz Hanîf olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. O, müşriklerden değildir.»

 "De ki: «Allah Teâlâ sâdıktır. Artık Hanîf olan İbrahim milletine tâbi olunuz. Ve o asla müşriklerden olmamıştır»" (Âl-i İmran, 3/95)

Yahudiler ve Hristiyanlar, herkese: "Siz de Yahudi ve Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız." dediler. Yahudiler Yahudiliğe, Hristiyanlar da Hristiyanlığa davet edip durdular.
...
Hanîflik:

İbrahim (a.s)'in dininin temeli, tevhide (Allah'ın birliğine) dayanıyordu. Ancak zamanla bu inanç unutulmuş ve Araplar arasında putperestlik tamamen yayılmıştı. Buna rağmen birkaç kişide tevhit akîdesinin izleri görülüyordu. Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Osman b. Hüveyris, Zeyd b. Amr, Kuss b. Sâide gibi kişiler Hanifler arasında bulunuyordu.  Bunlara "Hanif" denilirdi. Bunlar; cansız, dilsiz, hiçbir şeye güçleri yetmeyen putların önünde eğilmeyi, onlara yalvarmayı çirkin sayan kişilerdi.

Hanîf,  “batıldan uzak, Hakk'a yönelen ve Allah’ı tevhit inancı üzere tasdik eden kişi” demektir. Kur'an-ı Kerim de "hanîf" kelimesi birkaç yerde geçer ve  Hz. İbrahim için “Allah'a saf ve temiz bir şekilde ibadet eden bir kul” anlamında kullanılmıştır.

Haniflikle ilgili ayetlerde şu ifadeler bulunur:

"Ve hanif olarak yüzünü dine doğrult ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!.." (Yunus, 10/105)

"Sonra da biz, ‘Hanîf olan, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine uy.’, diye sana vahyettik." (Nahl, 16/123).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...