"Hazret-i Ziyaeddin bütün ulûmu biliyor. Kâinatta, kutb-u âzam gibi her şeye ıttılâı var." Bu ifadeler şirki andırmıyor mu, kâinattaki tüm ilimleri Allah'tan başka kim bilebilir ki?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hazret-i Ziyaeddin kâinattaki bütün ulumu biliyor” ifadesi, tarikatın bir esası olan muhabbetin ifrat halidir.

Bu cümleyi sarf eden kimseye; "Sen bütün ulum derken, Allah’ın ezelî ilmi ile mi kıyaslıyorsun?" diye sorulsa, elbette böyle bir kıyas yapmadığını ve yapmayacağını ifade edecektir. Bu cümledeki “bütün ulum” ifadesi bir faninin elde edebileceği en yüksek ilmî makam manasında kullanılıyor. Yoksa en cahil birisi bile, Allah ile insan ilminin kıyasa gelmeyeceğini bilir. Hemen şirk damgasını vurmak da ayrı bir cehalet olur.

Basit bir tekke şeyhinin böyle ifrat-ı muhabbetle çok yüksek makamlarda tahayyül edilmesi mübalağadır. Üstadımız da zaten bu mübalağalı ifadeyi ve nazarı ta’dil etmeye çalışıyor.

Bu mihenk, aslında hayatımızda çok mühim bir prensip olmalıdır. Hiç kimseyi (bu siyasi lider olur, kanaat önderi olur fark etmez) olduğundan fazla ya da eksik görmemek gerekiyor. Her şeye kamet-i kıymeti miktarınca değer vermek gerekiyor. Olduğundan az değer vermek tefrit iken, olduğundan fazla değer vermek ifrat bir durumdur. İfrat tefriti netice verdiğinden daha tehlikelidir.

Basit bir tekke şeyhini ya da velayet-i suğra evliyasını İmam-ı Gazzalî ayarında veya Abdulkadir Geylanî seviyesinde görmek ifrat-ı muhabbettir. Hazret-i Ziyaeddin bir evliya olabilir, ama bütün kesbî ve vehbî ilimleri bilecek seviyede bir allame-i cihan değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Cevap için Allah razı olsun. Şirk damgası vurmadım zaten.Sadece "Bütün ulumu bilir" ifadesinin haddini, hududunu düşünemedim.Nihayetsiz bir ilim olarak düşündüm. Tarikattaki ifrat-ı muhabbeti çok bilmediğimden sordum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bazı ifadelerimizi sadece kendi üzerinize almayın; bizim amacımız sizin üzerinizden diğer okuyucularımıza da  mesaj vermektir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...