"Hem âlem-i şehadette ve cismanî kâinatta bunların vücudu gibi, âlem-i ruhanî ve mâneviyatta kudret-i ezeliyenin daha acip müteselsil nazîreleri var olduğunu, aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz, başınızı kaldırınız, bu kâinata bakınız. Ne kadar şimendifer misilli balon, otomobil, tayyare, berriye ve bahriye gemiler, karada, denizde havada kudret-i Ezeliye'nin nizam ve hikmetle halk ettiği yıldızların kürelerine ve kâinat ecramına ve hâdisatın silsilelerine ve müteselsil vakıatlarına bakınız. Hem âlem-i şehadette ve cismanî kâinatta bunların vücudu gibi, âlem-i ruhanî ve maneviyatta kudret-i ezeliyenin daha acib müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir.”(1)

Kainata iman gözü ile bakarsan, her şey insan için yaratılan vazifeli bir dost şeklinde görünürken, aynı kainata küfür nazarı ile bakarsan her şey insan hayatını tehdit eden bir düşman şekline dönüşüyor.

Mesela, yıldızlara iman nazarı ile baktığımızda yıldızlar vazifesini mükemmel bir şekilde ifa eden ilahi birer asker şeklinde görünürken, küfür nazarı ile baktığımızda ise, aynı yıldızlar büyük, işe yaramaz ve her an dünyamıza çarpması muhtemel düşman bir cisim olarak görülüyor. Bir vakit Amerika'da kuyruklu yıldız dünyaya çarpacak korkusu ile herkes evini terk etmiş.

İmanlı bir insan bilir ki kuyruklu yıldız kendi başına tesadüfen hareket etmez, ilahi bir sistem ve düzen içinde hareket eder. Ve her şeyin dizgini ve idaresi Allah’ın elindedir.

Kainatta ilahi nizam nasıl mükemmel bir şekilde tecelli etmiş ise, benzer bir nizam hatta daha harika ve daha mükemmeli gaybi ve ruhani alemlerde de tecelli etmektedir. Samanyolu galaksisi nasıl insan aklını hayret içinde bırakan dev bir ilahi eser ise, arş ve kursi gibi manevi alemlerdeki ilahi eserler de daha harika daha hayret verici ilahi eserlerdir.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...