"Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa, ruh-u iman olan hakkalyakîne, ihtimâlât-ı kesire olur birer hasm-ı bîeman." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir. Dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller kalb içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan."

"Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa, ruh-u iman olan hakkalyakîne, ihtimâlât-ı kesire olur birer hasm-ı bîeman."

"Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-i iman. Fikir ile dimağ, bekçi-i iman."(1)

Şayet iman akılda olmuş olsa ve her akıldan geçen şey insanı mesul etmiş olsa idi, o zaman en kuvvetli iman sahipleri bile bu durumdan kurtulamaz, küfür ve inkârın bataklığında boğulurlardı. Çünkü akıl, kalp gibi irade ile tedbir ve terbiye edilecek bir özelliğe sahip değildir. Akıl iradeyi dinlemez, iradenin terbiyesi altına tam anlamı ile sokulamaz.

Bu yüzden akla gelen vesvese ve kötü düşüncelerden dolayı insan ne sorumlu olur ne de günaha girer. İnsan bu gibi düşünce ve vehimleri ancak kalbi ile tasdik edip gönül rahatlığı ile savunur ve bu savunduğu şeyleri eyleme dökecek bir vaziyete gelirse, o zaman o vehim ve vesvese bir tehlike haline gelir ve insan o zaman mesul olur. Bunun dışında hiçbir surette akıldan ve hayalden geçen vehim ve vesvese insanı mesul ve sorumlu etmez.

Akıldan geçen kötü düşünceler ve vesveseler üstünde durmamak gerekiyor. Yani vesvesenin ilacı vesvesenin şeytandan olduğunu bilip, üzerinde durmamak ve ona önem vermemektir.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...