"Hem gayet tevekkül ile nihayet ictihad gibi mecâmi-i ahlâk-ı mütezahime birden derece-i âliyede bir zâtta içti­maı..." İçtihad ile tevekkül nasıl zıt olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem gayet afv ile nihayet izzet-i nefis, hem gayet tevekkül ile nihayet içtihad gibi mecâmi-i ahlâk-ı mütezahime birden derece-i âliyede bir zâtta içtimâı, müzayakasız inkişafları mu’cizelerin mu’cizesidir."(1)

İçtihat, mücahede edip gayret etmek, tevekkül ise işi Allah'a bırakıp rahat etmektir.

Evet, tevekkül, burada bir insanın, gayretini, aklını ve yorumunu hiç kullanmadan Allah’a tam teslim olmayı ifade eden bir kelimedir.

İçtihat kelimesi ise, yapması gereken fiili duaları, çalışmaları ve aklı mükemmel bir şekilde kullanmayı ve akıl ve yorum noktasından mükemmel bir seviyede olmayı ifade ediyor.

İki kelimenin bir şahısta tabiatları ile beraber mükemmel bir seviyede bulunması nadirattan ve mucizattandır. Evet, Allah Resulünün (asm) hayatını inceldiğimizde, her iki kelimenin de tabiatları ile beraber onda mükemmel bir şekilde ve seviyede tezahür ettiğini görüyoruz. O (asm), tevekkülde de içtihatta da en zirvede idi ki, bu iki zıt halin bir şahısta bulunması bir mucizedir.

(1) bk. Şuaât, Marifetü'n-Nebi, Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...