"Nebiyy-i Hâşimînin sımâ-yı mânevîsinin cemâl ve ulviyetine dair Kemâl hoş demiştir: Sen ol mahbub-u âlemsin / Ki zülf ü ebrûvanındır, Nitâk-ı Ka’be-i Ulyâ / Revâk-ı Mescidü’l-Aksâ..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

(Kemâl) hoş demiştir:

Sen ol Mahbub-u âlemsin / Ki zülf-ü ebrûvanındır,

Sen alemlerin sevgilisisin./ Sevilen kaşlar

Nitak-ı ka'be-i ulya / Revak-ı Mescid-ül Aksa.

Kâbe'nin yüce kuşağı / Mescid- Aksa'nın kubbesi ve kemeri.

Sen ol Nur-u Cemâlullahsın / Kim hüsn-ü aşkındır,

Sen Allah’ın yarattığı en güzel Nursun / Herkes senin güzelliğine aşık

Çerağ-ı Leyle-i esra' / Sirac-ı kurb-u ev edna.

Sen sırlı gecelerin kandilisin / Işığa en yakınsın.

Aceb bir Ka'be-i İsmetsin / Ey ruh-u beheştî kim,

Kâbe’nin en nadide masumu / Ey ruhu cennete ait olan

Olur hâk-i harîmin / Secdegâh-i Âdem ü Havva.

Herkesin dokunamayacağı kutsal toprak / Âdem ile Havva’nın secde ettiği yer.

Aceb bir Mushaf-ı hikmetsin / Ey feyz-i İlâhî kim,

Hikmet kitabının bir nadidesisin / Ey İlahi feyiz,

Eder her nakş-ı hüsnün / Şerh-i râz-ı allemel-esma.

Senin her güzel nakşın,/ Allah’ın isimlerini bilerek açıklayan bir izahtır.

Kitab-ı hüsnün her safhası / Bir sûre-i i'caz,

Güzel kitabının her sayfası birer mucize

Hatt-ı ruhsarının her noktası / Bir âyet-i kübra. (1)

Ruhunun her bir çizgisi her bir noktası büyük birer ayet.

(1) bk. Şuâat, Mârifetü'n-Nebi.
(Müellif: Hürriyet ve Vatan Şairi Namık Kemal)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi
Cevabınız için sağolun.. Allah razı olsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
KasımSami

Şöyle bir çeviri daha anlamlı ve anlaşılır gibi sanırım:

Mescid-i Aksa'nın revakı ve yüce Kâbe'nin kuşağı olan o sevimli kaşlarınla sen alemlerin sevgilisisin.

İsra gecesini de, kurbiyet anını da aydınlatan o güzel aşkının nuru, Allah'ın Cemalindendir.

Ey Cennetin ruhu, nasıl bir ismet kâbesisin ki, Âdem ile Havva'nın secdegâhı senin kutsal toprağın olur.

Ey İlahi feyz, nasıl hikmetli bir kitapsın ki, her güzel nakşın Allah’ın isimlerini öğretip açıklayan bir izahtır.

Güzellik kitabının her bölümü mucizevî bir sure, manevî çehrenin her noktası bir büyük ayet. 

 

 

 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...