"Hem her iki deccalın, asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâsı gizlenmiş..." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

Beşinci Şua'nın Birinci Makamı'nın Beşinci Nokta'sının şu dört satırlık ilk paragrafını izah eder misiniz? "Beşinci nokta: Hem her iki deccalın, asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâsı gizlenmiş, meselâ tayyare ve şimendiferle gezmesi..."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci nokta: Hem her iki deccalın, asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâsı gizlenmiş, meselâ tayyare ve şimendiferle gezmesi..."(1)

Deccalin yaşadığı dönemde teknoloji çok geliştiği için, deccal ile igili hadislerde bu teknolojilere de işaret ediliyor. Lakin insanlar teknolojiye ait bu özellikleri deccalin olağanüstü bir sıfatı gibi anladığı ve algıladığı için hadisin manaları kapalı kalmış.

Mesala, "Deccal kırk günde dünyayı dolaşır." denilirken, şahsi gücü ile değil içinde yaşamış olduğu asrın teknolojileri olan tren ve uçakla bu işi yapacak demek. Tren ve uçağın olmadığı dönemlerde insanlar bu hadisi anlamakta güçlük çekmiş ve deccali insanüstü bir varlık olarak telakki etmişler.

“Rivayetlerden, Deccal çıktığında bütün dünyanın işiteceğini, kırk günde dünyayı gezeceğini, harikulâde bir eşeğe sahip olduğunu öğreniyoruz.”(2)

Deccali bütün dünyanın işitmesi radyo ve televizyonla mümkün olur. Yoksa deccalin bağırması en fazla yüz iki yüz metreye ulaşır.

“Deccalın eşeğinin iki kulağı arasındaki mesafe ise kırk arşını bulmaktadır. (yaklaşık 27 m).”(3)

Buradaki "eşek" teşbihi tren oluyor, ama eski dönemlerde tren bilinmediği için kırk arşın büyüklüğünde bir eşek tahayyül edenler olmuş. Bu da hadisin gerçek manasının anlaşılmasına engel olmuş.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(2) bk. Kenzü'l-Ummal, 14/330.
(3) bk. Müsned, 3/367, 368; Hâkim, Müstedrek: 4/530.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...