Birinci Makam

İçerikler


 1. Beşinci Şua'ya baktığımızda, hadislerdeki teviller hiç akla gelmeyecek şeyler, belli ki ilham eseri yazılmış. Üstad, "kırk sene önce yazılmış" diyor, nerden bileceğiz önceden yazdığını, süfyanı gördükten sonra yazmış… Beşinci Şua'nın telif tarihi nedir?

 2. Beşinci Şua, Niçin Sona Alınmış?

 3. İslam Deccali'ni bilsek ne olur, bilmesek ne olur, bilmemizin faydası veya zararı nedir? Süfyan mevzusu Risalelerde neden çokça işlenmiştir?

 4. "Hattâ Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzûlü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir." Bu ifadeye göre, Hz. İsa kendini bilecek mi, tanıyacak mı?

 5. "İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." buradaki iman nuru, ne olabilir? Yani imanlı olan tüm mü'minler göremeyecek mi?

 6. "Ve bu sır ve hikmet içindir ki, mu’cizeler seyrek ve nâdir verilir." Peygamber Efendimiz'in binlerce mucizesi varken, bu cümle doğru mu?

 7. Güneşin batıdan doğması, neden bedihi sayılıp iman fayda etmez deniliyor? Ona da bir sebep isnat edilemez mi?

 8. "Hakaik-i imaniyeye girmeyen cüz'î hâdisât-ı istikbaliye nazar-ı Nübüvvette ehemmiyetsizdir." cümlesini izah eder misiniz, neden ehemmiyetsizdir?

 9. "Dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurun-u ula ve vusta fikr-i ahiretten pek az müteessir olacaktı." Ahiret fikrinden pek az müteessir olmalarının sebebi nedir?

 10. Üstad kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri genelde Türkiye ile ilişkilendiriyor. Kıyametin umumi olması ile birlikte değerlendirir misiniz?

 11. "Hem her iki deccalın, asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudûr edeceği telâkki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, mânâsı gizlenmiş..." İzah eder misiniz?

 12. Beşinci Şua'da: "Her iki deccal" ifadesi geçmektedir. O iki deccal kimlerdir, açıklar mısınız?

 13. "Meselâ, ‘O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.’ rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak..." Deccali, Hazret-i İsa'nın öldürebileceği hususunu nasıl anlamak gerekir?

 14. "Semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur..." Açıklar mısınız?

 15. "Şeytanları dahi hayrette bırakan radyoyla bağırılacak, haber verilecek." Üstad'ın radyo hakkındaki bu ifadesini izah eder misiniz?

 16. Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelmesinin hikmeti nedir, mehdi ve deccal döneminde mi gelecek?

 17. Neden başka bir peygamber değil de Hazreti İsa'nın yeryüzüne tekrar indirileceği rivayet ediliyor ve bekleniyor. Risalelerde bir açıklaması var mıdır?

 18. Şualarda geçen "O öldüğü zaman İstanbul'da Dikili Taş'ta şeytan dünyaya bağıracak ki; filan öldü." ifadesinin kaynağı nedir; neden İstanbul Dikili Taş?

 19. "Şimdilik o hâdisât-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhidler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işâa edilen yirmi üç meseleleri, tevfik-i Rabbânî ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek." Beşinci Şua'da tüm meseleler neşredilmemiş mi?

 20. Hazreti Ali Efendimiz neden sadece İslam deccalinden haber verip, normal deccaldan haber vermemiştir?

 21. Risale-i Nurlarda deccal ve süfyan konuları nasıl işlenmiştir?

Yükleniyor...