"Hem ihtilâf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve bu’d-u mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte, bütün aktâr-ı zeminde zer’ edilen her nevi hububata bak." Uzaklık manasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Hem, ihtilâf ve ayrılığı iktizâ eden uzaklık ve bu’d-u mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktâr-ı zeminde zer’ edilen her nevi hububâta bak..."(1)

Birbirinden çok uzak olan şeylerin birbirinden farklı ve ayrı olması gerektir, normal olanı budur; ama yeryüzüne bakıldığında eşyada ihtilaf değil ittifakın olduğunu görüyoruz. Yani ittifak ile uzaklık birbirine zıt kavramlardır, iki zıddı cem etmek ise; ancak sonsuz bir irade ve kudretle mümkündür.

Dünyanın her tarafına ekilen hububat, faydalı gıdalar, sofralarımızın sürekli rahmet temsilcileri... Uzaklık var ama her yerde aynı kanuna göre bitiyor ve ihtiyaçlarımıza koşuyorlar.

Dünyanın bir ucundaki bir buğday tanesi ile diğer ucundaki bir buğday tanesinin aynı kanunla aynı özellikle yaratılıyor olması; uzaklık ile ittifakın sonsuz bir irade ve kudretle cem edildiğinin bir somut delili oluyor.

Yakınlıkta ittifak ve benzerlik normaldir. Çünkü yakın olanlar benzerlik gösterebilir.

Uzaklıkta ihtilaf ve karışıklık normaldir. Çünkü uzak olanlar benzerlik göstermeme ihtimali daha yüksektir.

Uzaklıkta ittifak ve uyumluluk olması ise, mucizedir. Çünkü iki uzak ve zıt şartlı nesneyi cem etmek, ancak sonsuz kudretle olabilir.

1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On Yedinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...