"Hem iman, nazar-ı gafletle arkamda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırr-ı Kur'ân'la gösterdi ki, o zâhirî zulümatta yuvarlanan dünya ise, vazifesi bitmiş,.." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cümlenin geçtiği paragrafı buraya alalım:

"Hem iman, nazar-ı gafletle arkamda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırr-ı Kur'ân'la gösterdi ki, o zâhirî zulümatta yuvarlanan dünya ise, vazifesi bitmiş, mânâsını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı Samedâniye ve sahâif-i nukuş-u Sübhâniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu biilmilyakîn bildirdi."(1)

Burada dünya ve içindekilerin görünüş itibari ile ölmeleri ve yok olmalarına, imanın bakış açısı ile küfür ve inkarın bakış açısının bir mukayesesi yapılıyor.

Küfür ve inkara göre; dünya ve içindeki mahlukat, zamanın geçmesi ile yokluğa ve hiçliğe gidiyor. Ebedi olarak varlıktan bağları kopuyor diyerek, her şeyin abes ve anlamsız olduğunu iddia ediyor. Bu da insanın kalp ve ruhunda çok şiddetli yaralar ve karamsarlıklar oluşturuyor. Böyle düşünen bir kafir, daha cehenneme gitmeden cehennemi bir azap çeker.

Kur’an ve imana göre; dünya ve içindeki mahlukat, zamanın geçmesi ile yokluğa ve hiçliğe gitmiyorlar. Manasını ifade edip, vazifesini bitirip, gaye ve neticelerini sonraki gelen mahlukata emanet edip, ebed alemlerine intikal ediyor. Dolayısı ile varlık aleminden sonsuz bir kopuş yaşamıyorlar. Güzel yüzlü bir çiçek, Allah’ın isim ve sıfatlarını, şuur sahiplerine tarif ve tespit ettikten sonra, vazifesini bitirmenin neşesi ile ebedi levhalarda ebedi olarak varlığını devam ettirir. Maddi cesedini terk eder ama; manevi binlerce varlık sahasında bakileşir.

İşte imandan gelen bu güzel düşünce,insana cennete gitmeden küçük bir cennet lezzetini tattırır.

(1) bk. Lem'alari Yirmi Altıncı Lem'a Yedinci Rica.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...