"Hem merkezinden ta kışr-ı zahirîye kadar, hikmeten, fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası..." Yedi tabaka deniyor, ancak yerküreyi beş tabaka diye biliyoruz. Bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada toprak çeşitlerine işaret ediliyor. Toprak çeşitleri ise şu şekildedir:

Taşlı topraklar: % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Taşlı topraklar çok kolay havalanırlar, fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.

Kumlu topraklar: % 80 kum ihtiva ederler ve işlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol miktarda sulanması lazımdır ki, bu da topraktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. Kumlu topraklar besin bakımından fakirdir ve asitlidir. Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur.

Tınlı topraklar: Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasında kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri (toprak sürülecek duruma, hazır hâle gelmek) ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

Killi topraklar: Yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi hâlinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hâl alır.

Marnlı topraklar: İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

Humuslu topraklar: Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil, bitkilerin dal, kök ve yaprak gibi kısımlarını da ihtiva eden topraklardır. Koyu renkli olduğu için çabuk ısınır ve tava çok kolay gelirler. Su tutma özellikleri ve kapasiteleri iyidir; besin maddeleri bakımından zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

Kireçli topraklar: Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlar ve suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...