"Hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurları tazammun edip ve 'yedi kat' tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru..." Burayı devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem zihayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurları tazammun edip ve 'yedi kat' tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru,"

"Hem 'dört unsur' denilen su, hava, nar, toprak (türab) ile beraber, 'mevâlid-i selâse' denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri..."(Lem'alar, On İkinci Lem'a.)

“ 'Yedi kat' tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsur...” Bu ifade yine Üstad Hazretleri tarafından şöylece izah ediliyor: Hava, su, toprak ve ateş dört ana unsur bunun yanına madenler, bitkiler ve hayvanlar unsurları da ilave edildiği zaman meşhur yedi unsur izah edilmiş oluyor.

“Hem zihayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz’î unsurlar...” Bu paragrafta yedi küllî unsurlar içinde hayata kaynaklık eden yetmiş basit cüz’i unsurlar ifadesi yoruma açık bir tabirdir. Bunlar muhtemelen bu küllî unsurlar içindeki farklı element ve moleküller olabilir. Hayata hizmet eden bütün cüz’i unsurlar buna dâhil olabilir. Yetmiş tabiri zaten kesret ifade etmek içindir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

arzubir
70 basit ve cüz'i unsur hangileri?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Temel elementlerdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
ELEMENT SAYISI RİSALE YAZILDIĞINDA KAÇTI ACABA?İlgisi olabilirmi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
O zamanki element sayısı ile ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Yetmiş ifadesi kesret ifade eden genel bir tabirdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

On ikinci Lema, Hz.Üstadın Felsefe ile ilgilendiğini ve Aristo felsefesini de tahlil ettiğinin ip uçlarını vermekteditr.Aristoya göre Tüm Alem; Hava,su,toprak ve Ateş olmak üzere dört ana elementten oluşmaktadır.Üstad buna Canlı ve Cansız alemleride de ekleyerek Konuyu yaratılış Ekseninin Vahdetine ve Külliyetine kaydırmıştır.Aristo gibi konuyu camid bırakmamıştır.
Diğer bir enteresan tespit ise Yetmiş basit cüz i unsur tabiridir.Bu Lemanın yazıldığı tarihte Meşhur 103 ( Şimdi 114)elementin 70-80kadarı bulunmuştu(Keşf edilmişti).Yine hayata medar olan element sayısı 70 i geçmez.ç Belki daha azdır.Zira ağırlığı artan elementlerin organik yapıyla birleşmesi mümkün olmaz ayrıca Radyoaktif özellik gösterirler.Risale-i Nur un asıl gayesi,Kur'anımız gibi İman ve Uhrevi hayatın Kurtuluşuna odaklandığı için Bu şekilde ki tabirleri asıl meramı açıklayan müteşabih,misal,kıyas unsurları olarak mütalaa edebiliriz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...