"Hem o Kur’ân, mütefavit ve mükerrer suallerin cevabı olarak geldiği halde, nihayet imtizac ve ittihadı gösteriyor. Güya bir sual-i vâhidin cevabıdır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Normalde farklı sebepler, muhtelif sualler, değişik hâdiseler üzerine yazılmış bir kitabın, cümle ve mevzuları arasında bir muvafakat, bir ahenk ve bir muvazene olmaz. Hâlbuki Kur’an; çeşitli hâdiseler, muhtelif sualler, farklı farklı sebepler üzerine nazil olduğu halde, ayet ve sûreler arasında sanki tek bir sualin cevabı imiş gibi harika bir ahenk ve mükemmel bir denge vardır.

Bu da Kur’an’ın, Allah’ın bir mucizesi olduğunun bariz bir delilidir. Zira zıtları cem etmek ya da zıtlardan mükemmel ve taklidi mümkün olmayan bir şaheser ortaya koymak; ancak sonsuz bir ilim ve mucize olan bir kelamın işi olabilir.

Netice olarak, her türlü mevki, anlayış, kabiliyet, makam sahibi insanlar, Kur’an'da kendini buluyor, ondan tam tatmin oluyor. Bu da Kur’an’ın üslubunun ulvî ve mucize olduğunu gösteren vesikadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...