"Hem onun mülküdür. Hem o vermiştir. Öyle ise, minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et ta beka bulsun. Çünkü nefy-i nefiy, ispattır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefiy, sürgün etmek demektir. Bir şeyin yokluğunu iddia etmeye de nefy denilir. Sürgündeki bir adamı geldiği yere sürgün ederseniz asıl vatanına kavuşmuş olur. İnkâr edilen bir davayı kabul etmeyerek aksini ispat ettiğinizde de o davanın doğruluğu ortaya çıkmış olur.

İman hakikatlerinden birini, mesela âhireti inkâr eden kişinin bu inkârı nefyedildiğinde, yani aksi ispat edilerek bu iddia kendisine iade edildiğinde, âhiretin varlığı ispat edilmiş olur.

“Yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur.” ifadeleri de yakın mana taşırlar. Adamın cebinde hiç para yoksa, daha sonra ona para vermek suretiyle bu yokluğa son verdiğinizde “yok yok olmuş” olur ve adamın cebinde para mevcut olur.

Bu kaidelerin konuya uygulanması ise şöyle olmaktadır:

Üstadımızın sıkça vermiş olduğu o harika “Güneş ve ayna” misalini bu konuya da tatbik edebiliriz. Aynanın kendi ışığına sahip çıkması, onunla övünmesi “vücuduna ve enaniyetine dayan”masıdır. Ona “bu ışığın kendi malı olmadığı, güneş ışığının bir tecellisi olduğu” ispat edildiğinde, ayna kendinde görünen o ışığın kendi malı olduğu davasından vazgeçer ve ona ışık veren Güneşi bulur.

İnsan da kendi vücudunu, yani varlığını kendi malı değil, Hâlık’ının bir ihsanı ve emaneti bildiğinde ona iman ve intisap etmekle hadsiz bir vücut kazanır. Yani kendi malikiyetini nefyetmekle, Malik-i Hakiki olan Allah’a vasıl olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

Minnet etmiyerek ve çekinmeyerek manasını izah edermisiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İnsanın kendi benliğini ve mevcudatını Allah için fena ve feda etmesi güzeldir bunun çekinilecek ve minnet edilecek bir tarafı bulunmuyor demektir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...