"Hem Sahib-i Âlem'in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini ayinelerde mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Sahib-i Âlem'in nihayet derecede âsârındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsn-ü zatîsini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini ayinelerde mukteza-yı hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil; en şaşaalı bir surette ayinedarlık eden ve gösteren ve sevip, başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır." (Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas.)

Cenâb-ı Hakk’ın, “cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde…görmek ve göstermek istemesi” konusu üzerinde daha önce durulmuştu. Bu cümlede ağırlık noktası, Peygamber Efendimizin (asm) bu hakikatlere en ileri derecede ayinedarlık etmesi, sevip başkalarına da sevdirmesidir. Yani, Allah’ın en güzel eseri Peygamber Efendimizin (asm) bizzat kendisidir, en mükemmel eseri de odur. Güneşlerden, yıldızlardan çok ileri bir derecede esma-i ilahiyenin güzelliklerini ve kemalini kendi hayatında göstermiş, sergilemiş, o tecellilerin sahibi olan Rabbini en ileri derecede sevmiş, başka insanlara da sevdirmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...