"Hem şu saray-ı âlemin Sânii, gayet hârika mu’cizeleriyle ve gayet kıymettar cevahirlerle dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemâlâtını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Esmâ-i İlâhîyeye mecazi olarak künuz-u mahfiyye yani gizli hazineler denilmektedir. Gizliliği görünmemeleri cihetiyledir. Bu derste aynı mânâ “hazine-i gaybiyeler” şeklinde ifade edilmiş.

“İzhar ve teşhir isteme” şu hadîs-i kudsiyi hatıra getiriyor:

“Ben gizli bir hazine idim, bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım.”(1)

Kâinat bu hikmet için yaratılmıştır. Her mahlûk o hazinenin bir cevheri gibidir. Peygamberlerin ve onların varisi olan âlimlerin vazifesi ise bu cevherlerdeki harika sanatları ve büyük ihsanları dikkate almaları konusunda insanları ikaz etmektir. Bu görevi en ileri derecesiyle ifa eden Resûlulluh Efendimizdir (asm).

(1) bk. Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...