"Hem şu sırdandır ki, Mehdî, Süfyan gibi âhir zamanda gelecek eşhasları, çok zaman evvel, hattâ Tâbiîn zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar." Üstad'ın bu ifadelerini destekleyen kaynaklar nelerdir acaba?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Ehl-i sünnet âlimleri arasında bu konular hakkında herhangi bir ihtilaf ya da görüş ayrılığı bulunmuyor. Yani mehdi, deccal ve Hazreti İsa (as)'ın nüzulü gibi konularda Ehl-i sünnet âlimleri müttefiktir. Belki ihtilaf ettiği noktalar hadiselere tatbik etme noktasıdır. Yani her âlim kendi döneminde bu manaları aramış ve o asrın insanlarına moral verme ya da sakındırma adına yorumlarda bulunmuştur. Yoksa mevzu ve ontolojik (konuların varlığında) bir ihtilaf söz konusu değildir.

Ehl-i sünnet sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin dönemini takip eden ümmetin kolektif aklıdır.

İkincisi, ahir zaman alametlerini inkâr edenler Ehl-i sünnet düşmanı bid'at fırkalarıdır. Mutezile ve Vehhabilik bunlardan başlıcalarıdır.

Günümüzde bu gibi konulara karşı çıkıp inkâr edenler ise, bu iki batıl mezhebin etkisinde kalan takipçileridir. Bunlara itibar eden, itikadını lekeleyip bid'atin içine yuvarlanır.

Üçüncüsü, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyük bir çoğunluğu, ahir zaman alametlerini eserlerinde incelemişlerdir. Risale-i Nurlar bunlardan bir tanesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...