Her bir insanın yüzünde bütün ebna-yı cinsinden ayrı alamet-i farika ne mânaya gelmektedir. Ayrıca buradaki yüz, sima olarak anlaşılmaktadır. Sadece bu farklılık simalara mı aittir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hiçbir insanın siması diğerine benzemez. Her simada onu başka simalardan farklı kılan bir alamet vardır. Beden ruhun hanesi olduğundan, bedende açık bir şekilde müşahede edilen bu farklılık, ruhlarda da söz konusudur. İnsan bedeninin aynı organlarla donatılması gibi, insan ruhu da aynı duygular ve latifelerle donatılmıştır. Ancak yine insan bedeninin başka bedenlere benzememesi gibi, bir insanın ruhu da başkasının ruhuna benzemez, yani birbirinin aynı iki ruh yoktur. Büyük mürşit ve âlim zâtlar “tecellide tekrar yoktur” derler. Rabbü’n-nas isminin tecellisiyle terbiye gören hiçbir beden, bir başka bedenin aynısı olmadığı gibi, o bedenlere nefhedilen hiçbir ruh da başka bir ruhun aynı değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...