"Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir." Burada külli irade mi kastedilmiş? İhtiyari ve ızdırari kaderle alakası nedir? Takdir derken; ilim, irade ve kudret beraber midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Takdir" kelime olarak bir şeyi belirlemek, tayin etmek, seçmek, beğenmek gibi manalara gelir.

Takdirin kader açısından tarifi; "Kâinatta olacak şeylerin zamanını, yerini, hususiyetlerini ve nasıl olacağını Allah'ın ezelde bilmesi" demektir. Allah’ın takdir etmesi, olacak her şeyin ne şekilde, nasıl, nerede ve ne zaman olacağını, sonsuz ilmi ile şekillendirmesi demektir. Allah atomdan galaksilere kadar her şeyi sonsuz ve muhit ilmiyle ezelden takdir etmiştir.

"Takdir", daha çok ilim ve kaderle alakalı bir durum iken, irade ve kudret ise kaza ve infaz ile alakalı bir durumdur. "Allah ilmi ile takdir eder, irade ve kudreti ile de kaza eder." demek daha doğru olur.

İhtiyari ya da iradi kader, insan iradesinin tercihine bağlı iken, ızdırari kader ise Allah’ın külli iradesinin takdiridir.

"Takdir-i İlahi" denilince, genelde insan iradesini aşan ızdırari kader akla gelir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...