"Her şeyi tahrik eden zerrât-ı müteharrikenin, muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki.." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün organlarımızın temel malzemesi atomlardır. Ancak farklı şekiller alıyorlar. Mesela; her beş parmağımızın malzemesi aynı olduğu halde, beşinin de uzunluğu birbirinden farklıdır. Burdan anlaşılıyor ki, manevi bir kalıp vardır. Atomlar o kalıba göre hareket ediyorlar. Bu ise kaderin varlığını ispat eder.

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Her şeyi tahrîk eden zerrât-ı müteharrikenin, muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki; her şeyin hududunda dâima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudud bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men'ediyor. O bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavvül eder. Demek, her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır."

Materyalistler kaderin, miktarın ve kalıbın arkasında ki sonsuz ilme inanmadıkları için onlar yanlış olarak o sonsuz ilmin yerine hayali ve mevhum bir şekilde tabiat ya da kanun diyorlar.

Zerrelerin muazzam bir plan üzerine hareket etmesini içi boş hayali bir kanuna irca etmek ve o kanundan bilmek ahmaklıktır. Çünkü küçük bir zerrenin küçük bir adım atması nerde ise bütün kainatta ki düzenle ilgili ve ilişkilidir.

Çünkü kainat parçalanmaz bir bütünlük içinde var edilmiş. Kainatın en küçük parçası ile en büyük sistemi arasında muazzam bir ilgi, ilişki, yardımlaşma, dayanışma, kucaklaşma ve cevaplaşma bulunuyor. Zerre bu ilişkilere bu sisteme uygun adım atmak durumundadır. Mesela insan bedenine giren bir atom insan bedeninin geneli ile uyumlu olmak zorundadır.

Ya zerre bütün kainatı görüyor, biliyor ona göre adım atıyor diyeceksin ya da zerre bütün kainatı elinde tutan bir Allah’ın memuru ve mahluku diyeceksin. Her bir zerreye İlahlık payesi vermek yerine her şeyin sahibi bir Allah’ı kabul etmek daha mantıklı daha makuldür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...