"İ'lem Eyyühe'l-Azîz! Kur'ân’ın âyetleri birbirini tefsir ettiği gibi, bu kitab-ı âlemin de bir kısmı, diğer bir kısmını îzah ediyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Kur'ân’ın âyetleri birbirini tefsir ettiği gibi, bu kitab-ı âlemin de bir kısmı, diğer bir kısmını îzah ediyor. Meselâ: Maddiyat âlemi Cenab-ı Hakk'ın envâr-ı nimetini cezbetmek için hakikî bir ihtiyaç ile şemse muhtaç olduğu gibi, âlem-i mâneviyat dahi rahmet-i İlâhiyenin ziyalarını almak için şems-i nübüvvete muhtaçtır. Binaenaleyh, Resul-i Ekrem'in (asm) nübüvveti, şemsin kat'iyet ve vuzuhu derecesinde kat'î ve vâzıhtır."(1)

Nur Külliyatının birçok dersinde Kur’ân-ı Kerîm ile kâinat kitabı arasındaki yakın ilgiye önemle dikkat çekilir. Nitekim, Yirmi Beşinci Söz’deki Kur’ân tariflerinin birincisinde de Kur’ân için “Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi” ifadesi kullanılır.

Bu derste de bir başka önemli münasebete dikkat çekiliyor:

Şu madde âlemindeki eşyanın görünmesi için güneşe nasıl hakikî bir ihtiyaç varsa, maneviyat âleminin aydınlanması için de nübüvvet güneşine öyle ihtiyaç vardır.

O maneviyat güneşi olmasa, “Bu âlem ne mana ifade ediyor, insan niçin yaratılmış, Allah’a karşı ne gibi görevleri var, bu hayat nedir, ölümle son mu buluyor, ölüm ötesi bir âlem var mı?” gibi binlerce sorunun cevabı karanlıkta kalır. Zira, bu gibi sorular insan aklının çözemeyeceği kadar girift, hayalinin ulaşamayacağı kadar geniştir. Bunlar ancak vahiy ile ve onun tebliğcisi olan peygamberler ile doğru olarak bilinebilir.

Kur’ândaki emirlerin yerine getirilmesi için de yine nübüvvet güneşine ihtiyaç vardır. Zira, birçok ilâhî emrin uygulanmasında yüzlerce teferruat vardır ki bunlar peygamber talimi olmaksızın bilinemez ve yerine getirilemezler. Sadece bir örnek verelim:

Kur’ânda namaz emredilmiştir. Bu mücmel emrin tafsilatını ancak Peygamberimizin (asm) uygulamalarından öğreniyoruz. Namaza tekbir ile başlamamızdan, Fatiha okumamıza, rüku ve secdelerin sayısına, bunlarda okunacak tesbihlere, namazların rekat sayılarına, namazı bozan şeylere kadar yüzlerce mesele vardır ki bunlar Kur’ân’da tafsilatıyla anlatılmamıştır. O halde, bunların aydınlatılması için de yine şems-i nübüvvete ihtiyaç vardır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...