Block title
Block content

"Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın arzu ve istekleri, emel ve dilekleri, kabiliyet ve duyguları kainatı istila etmiş iken, bunların en küçüğünü bile elde etmekten aciz ve fakirdir. Hal böyle olunca insan iktidar ve zenginlik açısından hiç ender hiç iken; yani sonsuz aciz ve fakir iken, arzu ve emeller noktasından kainat kadar geniş, eşya adedince talepkardır. İnsanın bu zıtlığının ilacı ise; ancak ve ancak Allah’a istinat etmek ve O'ndan istimdat etmektir.

Dünya hayatı insan mahiyetine dar gelen bir elbise hükmündedir. Bu da insanın bu dünyaya ait olmadığının en büyük ispatıdır. İnsanın talep ve arzularının bitmemesi ahirete işaret eden küçük bir levhadır. Ama insanoğlu peygamberleri dinlemeyip, kendi akıl ve hevasının peşinde gittiği için, ahirete bakan duygularını, dünyanın gelip geçici işlerine sarf ediyor.

Özetle bu dünya, insanın nihayetsiz emel ve arzularına kafi gelmeyecek kadar dar ve fanidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...