Hikmet-i İlahiye ve tevhidin delillerinden olan, intizam sırrını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainattaki bütün hikmet ve faydalar, intizam üzerine bina edilmiştir. İntizam ise, yapılan bütün iş ve oluşların bir tertip, bir düzen ve kanun üzerine olmasına denir. Bir gözün görebilmesi, sistem üzerine kurulmuştur. O sistemde küçük bir arıza veya karışıklık görme olayını bozar.

İnsandaki bütün uzuvların hikmet ve vazifesi, ancak insan vücudunun intizamı iledir. Bu intizam bozulsa o uzuvların hikmet ve vazifeleri tamamen sukut eder.

Bu gün fenler tamamen kainattaki nizam ve intizamın üzerine bina olmuştur. Kainattaki intizam ise ilahi kanunlar üzerine bina olmuştur. Bu kanunların devamlılığı da intizamın devamına sebeptir. Yani intizam, şu kainattaki bütün hikmet, fayda ve nimetlerin temelidir. Hikmet ise: intizamın bir neticesidir, bir sonucudur. Misal, ağacın intizamı ve sistemi, hikmeti ve neticesi olan meyvenin oluşmasına bir zemindir. Bir meyvenin oluşumunda bütün kainattaki intizamın işlemesi ve çalışması gereklidir. Mesela, bir elmanın vücut bulması ve gelişmesi için, güneş sistemi, bulut sistemi, toprak intizamı gereklidir. Umum kainatın, umum intizamı gereklidir.

Demek kainatta ne kadar nimet ve ihsan varsa, hepsi intizama bakar, onun üzerine bina olur. Bir ağacın kök ve gövdesi ve o kök ve gövdede işleyen kanunlar, o ağacın intizamıdır, o ağaçtan hasıl olan fayda ve nimetlerde onun hikmetidir. Bu ölçüyü bütün kainata tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...