Hizmet sırasında, karşıdaki insana hediye vererek, sahte yakınlıklar ile samimi görünerek gönlünü kazanıp, sonra da "şunu yap, bunu yap" diyerek karşılık beklemek ne kadar doğrudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle; insanların davranış ve fiillerini hemencecik riya ve gösterişe yorumlamak suizandır ki, müminlere kötü zanda bulunmak caiz değildir. Zira biz kalbe değil, ele bakarız. Şayet ortada İslam fıkhına uygun olmayan bir durum varsa, o zaman ikaz ve ihtar etmek bize gerekli olur. Yoksa İslam fıkhına uygun olan fiil ve davranışların kalp ve niyet cephesini araştırmak bize düşmez; o Allah ile kul arasında olan bir durumdur.

Her cemaatin kendine mahsus bir hizmet tarzı vardır. Bu noktada biz kendi hizmet tarzımızı muhafaza etmekle beraber, başka cemaatlerin hizmet tarzını tenkit ile itham etmemeliyiz. Şayet tenkit ve itham yolunu takip edersek, hem müminler arasında nifak olur, hem de ihlas ve uhuvvet kaidelerine ters düşer ki; bu Allah katında makbul bir davranış olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...